ณัฏฐวัฒน์
อ. ณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ

นักการเมืองดีต้องมีจักกวัตติวัตร ๕ ครบถ้วน ตอนความชอบธรรมในการสลายชาวสวนยาง


๑.ธัมมาธิปไตย ความชอบธรรม มองด้วยสายตาแบบพุทธ ชาวสวนยางปิดถนนชอบธรรมไหม ผู้ว่านครศรีฯนำตำรวจมาสลายชาวสวนยาง ชอบธรรมไหม

 

นักการเมืองดีต้องมีจักกวัตติวัตร ๕ ครบถ้วน

 

ผมขอแปลจักกวัตติวัตร ๕

ด้วยสำนวนสั้นที่สุดแบบผม


๑.ธัมมาธิปไตย ความชอบธรรม

มองด้วยสายตาแบบพุทธ

ชาวสวนยางปิดถนนชอบธรรมไหม

ผู้ว่านครศรีฯนำตำรวจมาสลายชาวสวนยาง

ชอบธรรมไหม


๒.ธัมมิการักขา คุ้มครองทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม


๓.มา อธัมมการ ห้ามความชั่วทุกอย่างได้

เช่นห้ามยาเสพติดไม่ให้มีในประเทศไทยเป็นต้น


๔.ธนานุปทาน ตามเพิ่มให้ทรัพย์

แก่ประชาชนผู้เดือนร้อน

ให้แบบบริสุทธิ์

กับให้เพื่อรักษาคะแนนเสียงเพื่อใช้ฉ้อโกงบ้านเมือง

ผลย่อมต่างกันแน่นอน

อย่างแรกบ้านเมืองมีความสุข

อย่างหลังบ้านเมืองพังพินาศ


๕.สมณพราหมณ์ปริปุจฉา

ปรึกษาคนดีมีศีลธรรมบ่อยบ่อย

สร้างเครือข่ายคนดีไว้เป็นที่ปรึกษา

 

รัฐบาลน่าจะศึกษาข้อนี้ให้ชัด

 

แล้วประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับปัจจุบัน

การเสียเงินจำนวนมากให้โทนี แบลร์

และทีมงานมาชี้แนะ

ทำไมไม่ปรึกษาพระสงฆ์

ที่มีความรู้ของเมืองไทยก่อน

ทางออกของสังคมไทย

อาจอยู่ในความคิด

ของพระสงฆ์สักรูปหนึ่งในประเทศไทย

ดีกว่าปล่อยให้

ประชาชนเกลียดเจ้าหน้าที่รัฐและรัฐบาล

 

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนต

ผู้จัดทำไม่ประสงค์ออกนาม

ต่อไปลองอ่านสำนวนในพระไตรปิฎกดูครับ

จักกวัตติวัตรเมื่อรวมโดยย่อมี ๕ ประการ

แต่เมื่อขยายความในข้อ ๒ จะได้ถึง ๑๒ ประการคือ

๑.พ่อจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรมทำความเคารพธรรม นับถือธรรม

บูชาธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรมเป็นใหญ่

 

๒.จงจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันเป็นธรรมในชนภายใน/

ในหมู่พล/ ในพวกกษัตริย์ผู้เป็นอนุยนต์/ ในพวกพราหมณ์/และคฤหบดี/

ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย/ ในพวกสมณพราหมณ์/

ในเหล่าเนื้อและนก/ ส่วนที่ขยายให้เป็น ๑๒ ประการ อยู่ในข้อ ๒ นี้เอง

 

๓.การอธรรมอย่าให้มีได้ในแว่นแคว้นของพ่อเลย

๔.บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของพ่อ ไม่มีทรัพย์ พ่อพึงให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย

 

๕.สมณพราหมณ์เหล่าใด ในแว่นแคว้นของพ่อ งดเว้นจากความเมาและความประมาท

ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจจะ ฝึกตนแต่ผู้เดียว

สงบตนแต่ผู้เดียว

ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียว

พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น

โดยกาลอันควร แล้วถามว่า ท่านขอรับ กุศล อกุศลคืออะไร

กรรมมีโทษ กรรมไม่มีโทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ

กรรมอะไรไม่ควรเสพ กรรมอะไรอันข้าพเจ้ากระทำอยู่ พึงมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์

เพื่อทุกข์ สิ้นกาลนาน หรือว่ากรรมอะไรที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่

พึงมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข สิ้นกาลนาน พ่อได้ฟังคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้ว

สิ่งใดเป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเป็นกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ

นี้แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น

 

ดูรายละเอียดใน ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๘๔/๕๑-๕๒, ที.ปา.(ไทย) ๑๑/ ๘๔/๖๒-๖๓.

หมายเลขบันทึก: 547941เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2013 11:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กันยายน 2013 12:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ธัมมาธิปไตย ความชอบธรรม

มองด้วยสายตาแบบพุทธ

ชีวิตจะได้สงบ

ขอบคุณครับ ครูหยิน

ธัมมาธิปไตย เป็นข้อปฎิบัติ ๑ ใน ๕ ข้อ ของนักปกครองครับ

ชีวิตสงบได้ด้วยการรู้ความจริงและปฏิบัติตามความจริงนั้นครับ

วิเคราะห์ได้ว่า

ความชอบธรรมไม่ได้อยู่ข้างรัฐบาลในขณะนั้น

เขาเรียกร้องตามสัญญาที่ผู้ว่าเคยให้ไว้

พอทำไม่ได้ก็ใช้กำลังตำรวจเข้าสลาย

กลายเป็นการทำร้ายประชาชน

มีเรื่องน่าคิดหลายประเด็นมากเลยครับ

ขอบคุณอาจารย์มากๆครับ

ขอบคุณ กำลังใจจากอาจารย์ขจิตครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี