จากแม่สาย สู่เมืองสามเหลี่ยมทองคำ

 หากมีเวลา หลังจากเยี่ยมยามที่เชียงราย ลองจับรถไปที่แม่สาย ซึ่งห่างไป ๖๐ กิโลเมตร ข้ามไปต่างประเทศ เยี่ยมเมืองสามเหลี่ยมทองคำ

ภาพที่ ๑ ประตูผ่านจากแม่สายไปสู่สะพานข้ามแม่น้ำสาย

ภาพที่ ๒ เดินข้ามประเทศ

ภาพที่ ๓ น้ำหลากท่วมถึงหลังคาชั้นล่าง

ภาพที่ ๔ วัดประเทศเพื่อนบ้าน

ภาพที่ ๕ เมื่อข้ามประเทศเพื่อนบ้าน ต้องเปลี่ยนเดินซีกขวา

ภาพที่ ๖ ภาพที่งดงม พระสงฆ์ออกเดินโปรดชาวบ้าน สายธรรมะ

ภาพที่ ๗ ตามรอยธรรม

ภาพที่ ๘ เตรียมลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง ประทีบโคมไฟ

  ยี่เป็ง หรือ ลอยกระทง ทางเหนือ มีความเป็นมา ว่าในเดือนยี่ ของทางเหนือ ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายน ขึ้น 15 ค่ำ ตามตำนาน พงศาวดาร โยนกและจามเทวีได้กล่าวไว้ว่า ได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้น ในแคว้นหริภุญไชย ทำให้ชาวเมืองได้อพยพหนีไปอยู่เมืองหงสาวดี เป็นเวลาประมาณ 6 ปีจึงเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิม พอถึงวันครบรอบเวลาที่ได้จากบ้านเมืองไป จึงได้ทำเป็นกระถางใส่เครื่องสักการะบูชาธูปเทียนลอยตามน้ำไปเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องและบรรพบุรุษที่ล่วงลับในหงสาวดีและเรียกการลอยกระทงนี้ว่า ลอยโขมดหรือลอยไฟ

JJ