GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

องค์ความรู้/ผลการเรียนรู้จากการอบรม

ระยะที่อันตรายนที่สุดของการทำลายของหอยเชอรี่คือ ระยะกล้า

        ในการทำนาของเกษตรกรตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการรระบาดของหอยเชอรี่อย่างรุนแรง จนเกษตรกรบางรายต้องเลิกการทำนา แต่ยังมีเกษตรกรส่วนใหญ่พยายามต่อสู้ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ เช่น การใช้เหยื่อพิษ การใช้สารเคมี การใช้สมุนไพร การใช้กากชาที่ใช้เบื่อปลาในบ่อกุ้งเป็นต้น และจากการพูดคุยเล่าประสบการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หมู่ที่ 19 บ้านราษำร์สงวน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง คือ นายชรินทร์ นกทวี ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาคลองน้อย เล่าถึงวิธีการฆ่าหอยเชอรี่ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านราษฎร์สงวน จำนวน 26 คน พื้นที่ทำนา 720 ไร่ ว่าทุกวิธีการข้างต้นดังกล่าวกลุ่มทำนาข้านราษฎร์สงวน ปฏิบัติมาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาทำได้ระดับหนึ่ง แต่วิธีที่ดีที่สุดในวันนี้คือการใช้กากชาที่ใช้เบื่อปลาในบ่อกุ้ง นำมาหมักน้ำ (สัดส่วนกากชาต่อน้ำ ประมาณ 5 ต่อ 10 กิโลกรัม) ประมาณ 1 คืน นำน้ำที่ได้จากการหมักไปราดในแปลงนาพื้นที่ 2 ไร่ รวมทั้งหากชาขณะเตรียมดินและคลาดเทือก และเอาน้ำเข้าแปลงสูง 5 เซนติเมตร ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วไขน้ำออก จึงหว่านพันธุ์ข้าว จนข้าวงอก มีอายุประมาณ 15-20 วัน จึงเริ่มไขน้ำเข้าในแปลงนา จะทำให้หอยเชอรี่ในแปลงตายหมด และการทิ้งระยะ 15-20 วัน ในการไขน้ำเข้าแปลงนาจะลดการเคลื่อนที่ของตัวอ่อนของหอยเชอรี่ที่มากับน้ำหรือตัวแก่ของหอยเชอรี่เข้าแปลงนา แต่เมื่อพ้นระยะ 20 วันไปแล้วต้นข้าวแข็งแรงพอและมีความสูงพอที่จะลดความเสี่ยงของการเข้าทำลายของหอยเชอรี่ได้ เพราะระยะที่อันตรายนที่สุดของการทำลายของหอยเชอรี่คือ ระยะกล้า
          วิธีดังกล่าวที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร คือข้าว คาดหวังว่าจะเป็นผลดีต่อการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง และในตำบลอื่น ๆ ต่อไป สำหรับในตำบลคลองน้อย เกษตรกรเห็นด้วยกับวิธีการและนำไปปฏิบัติแล้วอย่างจริงจุง ในนามของตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง ต้องขอของคุณ คุณชรินทร์ นกทวี ที่ได้เล่าประสบการณ์ ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ที่ดีที่สุดในวันนี้
                          ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
        ประจำตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ปากพนัง
หมายเลขบันทึก: 54672
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)