ระยะเวลาและขั้นตอนการทำโครงการ “เครียดหนัก…เอาอยู่”

Silent
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“เครียดหนัก…เอาอยู่”

ระยะเวลาดำเนินการและกระบวนการของกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต “เครียดหนัก…เอาอยู่”
ระยะเวลาในการดำงานโครงการเครียดหนักเอาอยู่ มีดังนี้

ขั้นตอน – วิธีการดำเนินงาน
โดยโครงการครั้งนี้ จัดเป็นรูปแบบกิจกรรมกลุ่มการให้ความรู้ มีการแบ่งเป็น5ช่วงหลักๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการเปิดกลุ่ม และการสอนวัดชีพจร
2. กิจกรรมผ่อนคลายโดยวิธีการนั่งสมาธิ
3. กิจกรรมผ่อนคลายโดยวิธีทางดลตรี
4. กิจกรรมผ่อนคลายโดยวิธีการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ
5. เปรียบเทียบชีพจรหลังทำกิจกรรมทั้ง 3 วิธี แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันภายในกลุ่ม และสรุปกิจกรรม

 


รายละเอียดของกิจกรรมเปิดกลุ่มและกิจกรรมสอนวิธีการจับชีพจรของตนเอง โดยการจับที่บริเวณข้อมือ

กิจกรรมการผ่อนคลาย


1 นั่งสมาธิ
- โดยก่อนเริ่มกิจกรรมจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัดชีพจรและบันทึกผล ก่อนทำกิจกรรม
- ให้ผู้เข้าร่วมนั่งตำแหน่งที่ตนต้องการ หลับตา กำหนดลมหายใจเข้าออก
- วัดชีพจรและบันทึกผลซ้ำ

2 ดนตรี (Mozart, Sonata K.284 in D Major”)
- โดยก่อนเริ่มกิจกรรมจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัดชีพจรและบันทึกผล ก่อนทำกิจกรรม
- นั่งหลับตา กำหนดสติอยู่กับเสียงดนตรี
- วัดชีพจรและบันทึกผลซ้ำ


3 เกร็งและคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน
- โดยก่อนเริ่มกิจกรรมจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวัดชีพจรและบันทึกผล ก่อนทำกิจกรรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในอิริยาบถนอน ปฏิบัติตามเทปเสียงที่เปิด (โยคะ : เทคนิคการเกร็งและคลาย )
โดยจะเริ่มจากบริเวณปลายเท้าไปจนถึงบริเวณใบหน้า
- วัดชีพจรและบันทึกผลอีกครั้ง
 และสุดท้าย จะเป็นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เปรียบเทียบความเร็วของชีพจรก่อนและหลัง ของทั้ง3กิจกรรมการผ่อนคลาย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการคลายความเครียดของแต่ละคน และจบที่การรับประทานอาหารว่างก่อนเลิกกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ํYobiความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.7.212.2
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า กิจกรรม ทั้งสาม คือจะอ่านผลอย่างไรในการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเราคะ