JJ_Tracer ก๋วยเตี๋ยวปลา

 ณ ราตรีหนึ่งที่บริเวณ ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย (คลิก) JJ ขอแนะนำ อาหารกลางวัน และ เย็น คือ ก๋วยเตี๋ยวปลา

ภาพที่ ๑ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย หรือ พระนามจริงๆคือ พญามังรายมหาราช (คลิก) มีประชาชนมาสักการะในยามค่ำคืนที่เริ่มมีอากาศเย็นๆ

  โดยพระกำเนิดของพ่อขุนเม็งราย พระบิดาของพระองค์สืบเชื้อพระราชวงศ์มาจากลวะจักราชแห่ง แคว้นจก พระมารดาของพระองค์มาจากเจ้านครเชียงรุ้งแห่งแคว้นสิบสองปันนา นับว่าต้นกำเนิดของพระองค์สืบเชื้อพระวงศ์มาจากเจ้านครชั้นสูงทั้งฝ่ายบิดาและมารดา พ่อขุนเม็งรายประสูติวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ พ.ศ. 1718 เวลาย่ำรุ่ง เมื่อพระราชมารดาแรกตั้งพระครรภ์ ได้ทรงพระสุบินนิมิตว่า เห็นดาวประกายหยาด แต่ท้องฟ้าลงมาทางเบื้องพระทักษิณและได้รับเอาดาวดวงนั้นไว้ โหรจึงถวายคำพยากรณ์ว่าจะได้โอรสที่ทรงศักดานุภาพมาก ครั้นพ่อขุนเม็งราย เจริญพระชนมายุได้ 16 พรรษา เจ้าลาวเม็งพระบิดา จึงได้ไปสู่ขอพระธิดาเจ้าเมืองเชียงเรืองให้ แล้วทรงโปรดให้เป็นมหาอุปราช กระทั่งพระชนมายุได้ 21 พรรษา พระบิดาก็เสด็จทิวงคต พ่อขุนเม็งรายจึงได้ขึ้นครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบต่อจากพระราชบิดา ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์

ภาพที่ ๓ ก๋วยเตี๋ยวปลา หมึกแดงชวนชิม และ ชาวเชียงรายก็แนะนำครับ

ภาพที่ ๔ ก๋วยเตี๋ยวปลา ถูกอนามัย ไม่ใช้มือจับปลา

ภาพที่ ๕ ก๋วยเตี๋ยวปลาสด พิเศษ ๖๐ บาท

ภาพที่ ๖ ปลาสดลวกไม่คาว

ภาพที่ ๗ วิธีลวกปลาไม่ให้มีกลิ่นคาว ต้องใช้ สามน้ำ ลวกครั่งที่ ๑ ในช่องเล็กๆ แล้วล้างครั้งที่ ๒ และ น้ำสามคือ น้ำซุบ ครับ ร้านห้าแยกดีคือ สั่งแห้ง มีน้ำซุบมาแถม ตบท้ายด้วยชาเมืองเชียงรายหลากหลายกลิ่นครับ

ภาพที่ ๘ ชาเชียงราย วังพุดตาล หลากหลายกลิ่น และ รส

JJ