คิวโดะ (Kyudo) แปลตรงตัวว่า วิถีแห่งคันธนู (The way of the bow) ถ้าแปลไม่ตรงตัวก็คือ การยิงธนูญี่ปุ่น (Japanese Archery)

ไปเรียนมาวันนี้เป็นครั้งที่สอง ไม่ง่ายเลยค่ะแต่เริ่มติดใจมากขึ้นเรื่อยๆ    ครั้งที่แล้วฝึกการลุกนั่งเดิน อารมณ์เดียวกับการเดินจงกรม หลักการก็เหมือนกันคือต้องมีสติตลอดเวลาทุกการเคลื่อนไหว            อ. Motomasa ใช่คำว่า "There is no wasted movement in Kyudo." ต้องรู้ตัวทั่วพร้อม แล้วก็ต้อง "presence" คือใจต้องอยู่ที่นั่น ไม่ใช่เดินลอยๆไปเรื่อยๆ แต่ต้องเดินด้วยความตั้งใจ "ใส่ใจ"เข้าไปในการเดินจริงๆ มือซ้ายถือคันธนู มือขวาถือลูกธนู 

ครั้งนี้ได้เรียนวิธียิงจริงๆ ทั้งหมดมี 8 ขั้นตอนเท่านั้น                          แต่อ. ก็บอกว่า 8 ขั้นนี้แหละที่คุณต้องฝึกไปทั้งชีวิต เพราะจุดประสงค์หลักไม่ใช่เรื่องการพัฒนาเทคนิคเท่านั้น แต่เ็ป็นเรื่องของจิตใจ ฝึกปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ดีขึ้นผ่านการฝึกยิงธนู

นอกจากฝึกท่ายิงแล้ว วันนี็มีการรวมกลุ่มพูดคุยเรื่อง Zen ด้วย             ว่าเวลายิงธนู ให้ ใจนิ่ง ไม่ว่าเอาอะไรมาจากบ้าน จะ ego ความอยากจะเอาชนะ หรืออะไรก็ตามที่ไม่ดี ให้ยิงสิ่งเหล่านั้นออกไปกับธนูด้วย  ไม่ต้องไปมัวกังวลว่าจะยิงโดนไม่โดน  ท่าต้องถูกก่อน ใจต้องนิ่ง        อ. Mike Nakatsu สอนว่า ถ้าิยิงไมุ่ถูก ก็ไม่ต้องเสียใจ ถือว่าได้มีโอกาสครุ่นคิด แก้ไขท่าต่อไป

อ. Eve พูดว่า "You can hit the motto (target) but miss the self and you can also miss the taget but still hit the self. The later is much better." อ. บอกว่าถ้าฝึกใจไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะยิงโดนเป้าเอง "จุดประสงค์สูงสุดคือต้องยิงโดนทั้งเป้าและตนเอง"

Kyudo Practice 

--------------------------------------------------------------------------- 

"When shooting, sometimes we will hit the target but         miss the self. At other times we will miss the target but          hit the self. Our purpose, though, is to hit the target as the self and hope that the sharp sound of arrow penetrating paper will awaken us from the so-called 'dream of life' and give us real insight into the ultimate state of being."                - Onuma sensei

--------------------------------------------------------------------------- 

สรุปขั้นตอนทั้ง 8

 1. Ashibumi, ท่ายืนเตรียมพร้อม จัดตำแหน่งเท้าทั้งสอง 
 2. Dozukuri, ยกธนูขึ้น ใส่ลูกธนู ลดระดับธนูแตะเข่าซ้าย มือขวาพักที่สะโพก
 3. Yugamae, ท่าเตรียมจับคันธนู
  1. Torikake, มือขวาจับสายธนู เช็คสาย
  2. Tenouchi, มือซ้ายจับคันธนูให้มั่น เช็คคันและวิถียิง
  3. Monomi, หันหน้าไปทางซ้ายมองเป้า
 4. Uchiokoshi, ยกแขนทั้งสองขั้นเหนื่อหัว
 5. Hikiwake, ลดระดับคันธนู เลื่อนตำแหน่งมาทางซ้าย เตรียมยิง
 6. Kai,ผลักคันธนูไปข้างซ้าย ดึงสายธนูไปช้างขวา
 7. Hanare, ปล่อย แล้วกางแขนขวาออก รอ 3 วินาที
 8. Zanshin, รวมสมาธิ กลับมาท่าเดิม สองมือพักที่สะโพก