HOT....แนวนโยบายของท่านรัฐมนตรีใหม่

คุณธรรม กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม

วันที่ 13  ต.ค. เข้าร่วมประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์ ที่คุรุสภา ท่านรัฐมนตรีศธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน มาเป็นประธาน ให้แนวนโยบาย

      "นโยบายยังไม่ออก รอนโยบายของรัฐบาลก่อน"

อังคารที่แล้วประชุม ครม. ท่านนายกมอบนโยบาย  4 ป   ได้แก่ โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ

นโยบายเชิงแนวการทำงาน คือ บูรณาการ ประสานระหว่างกระทรวง รวมส่วนมากกว่าแยกส่วน  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยังมีการตีความไม่ถูก กระทรวงศึกษาธิการต้องนำมาสอนให้เข้าใจถูกต้อง

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

1. ประเทศชาติบอบช้ำเพราะปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การแตกแยก การแก้ปัญหาโดยไม่ใช้สันติวิธี การศึกษาเป็นจำเลยต้องพัฒนาต่อเนื่อง ให้คุณธรรมนำความรู้ น่าจะมีวิธีให้คนรับค่านิยมเข้าไปในวิถีชีวิต ฝากศึกษานิเทศก์ช่วยคิด

2.ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรื่องการกระจายอำนาจเป็นหลักหนึ่ง กระจายอำนาจทางวิชาการไม่เห็นมี .... กฎกระทรวงไม่ชัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ.จัดแทนรัฐ หน่วยงานอื่น อ.ป.ท. ช่วยจัด สถานศึกษาคุณภาพดีบางโรงเรียน ม. 1  เป็นภาคบังคับ ไม่ควรสอบคัดเลือก  ต้องกระจายอำนาจให้ได้จริง.... จึงต้องเกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์

3.การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนบางส่วนมามีส่วนร่วม จัดการศึกษาทางเลือกยังไม่พอ โรงเรียนโอนไปก็ต้องขอกลับเพราะไม่เป็นนิติบุคคล ครูจะลาออก หรือ ขอไปช่วยราชการจนเกษียณอายุ

      การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา จะพัฒนาโดยไม่ดูระบบบริหารจัดการเลยก็ไม่ได้ การปรับระบบบริหารควรยึดโรงเรียนเป็นฐานตามมาตรา 39 ให้ปฏิบัติได้พอแล้ว การปฏิรูปการศึกษาจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าขาดการพัฒนาบุคลากร

      ผู้บริหารโรงเรียนจะรองรับการกระจายอำนาจได้ ถ้าช่วยพัฒนานิดหน่อย ศึกษานิเทศก์ ต้องทำงานการพัฒนามากขึ้นร่วมกับสถานศึกษา ครูแกนนำ ระบบเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาก็ยินดีช่วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ชอบทั้งสี่คำครับ
  • อยากให้ทำได้จริงๆครับ
  • โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ
  • ขอบคุณมากครับผม

หมายเลขบันทึก

54627

เขียน

15 Oct 2006 @ 01:21
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก