คิดเชิงลบ กับ คิดเชิงบวก
(Negative Thinking VS Positive Thinking)

คนทั่วไปมักแนะนำให้คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
แต่การคิดเชิงบวก มักทำให้ไม่ระวังถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น
การคิดเชิงลบ (Negative Thinking) ไว้บ้าง(มากๆ) จะทำให้เกิดความตะหนัก (Concern)
เมื่อตะหนัก ก็จะระแวดระวังและป้องกัน ปัญหาจึงไม่เกิด

อย่ามัวแต่ คิดเชิงบวก แล้วตกอยู่ในความฝันหวาน ภัยจะมาถึงไม่รู้ตัว

[ ๒๘ ก.ย. ๒๕๔๘,๑๖:๒๐:๕๘ ]