ในภาษาอังกฤษถ้าเราไม่สามารถแปลคำศัพท์บางคำได้ แต่ถ้่ามีคำเปรียบเทียบ( Comparison) เราก็พอที่จะพอเดาได้ว่าคำที่เราไม่รู้ความหมายแปลว่าอะไร

  

ass="MsoNormal">

คำเปรียบเทียบเช่น </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">like , as   </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">เช่น</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">1. The stick was brittle like glass.</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">เราไม่ทราบว่าคำว่า brittle  แปลว่าอะไรแต่สามารถแปลได้ว่า ไม้อันนี้คงเปราะบางและเหมือนคงแตกง่ายเหมือนแก้ว</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p>   2. John is as passive as a bear sleeping away the winter.  เราอาจแปลคำว่า passive    ไม่ได้แต่สามารถเดาได้เมื่อมันอยู่หลังคำว่า as ซึ่งเป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบว่า เหมือน หมีที่นอนในฤดูหนาว a bear sleeping away the winter.แสดงว่า John เป็นคนเฉื่อยชา ไม่ชอบทำอะไร       </p><p> </p><p>       </p><p align="justify">     เป็นอย่างไรบ้างพรุ่งนี้ยังมีการเดาความหมายอีกหลายอย่างคอยติดตามนะครับ ขอหายไปกับกองหนังสือต่อครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับที่แวะมาอ่าน           </p><p> </p><p>    ข้อมูลบางส่วนจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader.</p>