มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด.เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๒ พระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือในแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกส่วนงานในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีการมอบคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารวิทยาเขตร้อยเอ็ด ระดับรองอธิการบดี(พระราชปริยัติวิมล) และ ผู้ช่วยอธิการบดี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี) รวมทั้งการส่งมอบงานระหว่างผู้ช่วยอธิการบดีคนเดิม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร อาจนิยม) ให้ผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่ด้วย พร้อมกันนี้ผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่ยังได้ แจ้งนโยบายในการบริหารวิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

546146

เขียน

21 Aug 2013 @ 12:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก