ปลูกดาวเรืองอย่างเดียวก็รวยได้


ปัจจุบันผู้ใหญ่บุญสม มีพื้นที่ปลูกดาวเรือง ประมาณ ๑๐๐ ไร่ แต่ได้ทำการปรับระบบการปลูกดาวเรืองแบบหมุนเวียนพื้นที่ปลูก

             ปลูกดาวเรืองอย่างเดียวก็รวยได้ จากความตั้งใจของทีมงาน ที่ได้นำพาเกษตรกรผู้นำด้านการเกษตรจากอำเภอต่างๆจำนวน ๒๐ คน ไปศึกษาดูงาน การปลูกดอกดาวเรืองเพื่อการค้า ที่หมู่ที่ ๕ ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ใหญ่บุญสม จันทร์ละมูล  ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองรายใหญ่ อีกทั้งยังเป็นผู้นำชุมชน และเป็นเกษตรกรผู้นำ ที่เรียกว่า Smart Farmer

 

             ผู้ใหญ่บุญสม ได้เล่าให้ฟังว่า ตนเองและครอบครัว ได้มีประสบการณ์การปลูกดอกดาวเรืองเพื่อการค้ามาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีแล้ว เริ่มต้นปีแรกๆก็เป็นการทดลองปลูกก่อน แต่ก็เห็นว่าเมื่อปลูกไปแล้ว ดาวเรืองก็เจริญเติบโตดี พร้อมออกดอกสวยงาม อีกทั้งก็มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน จึงได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันผู้ใหญ่บุญสม มีพื้นที่ปลูกดาวเรือง ประมาณ ๑๐๐ ไร่ แต่ได้ทำการปรับระบบการปลูกดาวเรืองแบบหมุนเวียนพื้นที่ปลูก หากจะพูดง่ายๆก็คือแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็นหลายแปลงในพื้นที่รวมทั้งหมด ๑๐๐ ไร่เศษแต่ละแปลงก็จะปลูกไม่พร้อมกัน ใช้วิธีการปลูกแบบหมุนเวียนนั่นเอง

   

  

           ผู้ใหญ่บุญสม ยังได้เล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า ในหนึ่งไร่ จะใช้ต้นกล้าดาวเรืองมาปลูกในอัตรา ๒,๕๐๐ ต้นต่อไร่ การปลูกใช้ระยะห่างระหว่างแถว ๑ เมตรและระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๓๐ ซม. ปลูกแบบสลับในช่วงระยะที่ปลูกดาวเรืองในปีแรกๆ ซื้อเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองมาทำการเพาะต้นกล้าเอง แต่ต่อมา ได้เปลี่ยนมาซื้อต้นกล้าแทนการเพาะเมล็ด ปัจจุบัน ราคาต้นกล้าราคาประมาณ ต้นละ ๒ บาทเศษ โดยทำการสั่งซื้อมาจากจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเตรียมดิน การปลูก ก็ทำการยกร่องปลูกเหมือนปลูกพืชทั่วๆไป แต่ที่สำคัญ ก็จะต้องมีระบบน้ำให้เพียงพอ การใส่ปุ๋ยก็จะใช้ปุ๋ยสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ และ๑๖--๘  ปริมาณที่ใช้ จำนวน ๑ กระสอบต่อพื้นที่ปลูกดาวเรือง ๑ ไร่  สำหรับการกำจัดวัชพืช โดยวิธีกล จะใช้วิธีการถางหญ้า ซึ่งจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าในแปลงปลูกดาวเรืองเลย เพราะว่าต้นดาวเรืองอ่อนแอต่อละอองยาฆ่าหญ้านั่นเอง

 

            สำหรับการเก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง จะทำการตัดดอกดาวเรืองได้เมื่ออายุต้นดอกดาวเรือง ประมาณ ๕๕ วัน การตัดดอกในฤดูการปลูกหนึ่ง (อายุ ๑๐๐ วัน) จะทำการตัดได้ประมาณ ๒๐ กว่าครั้ง หรือที่เกษตรกรมักจะเรียกว่า ประมาณ ๒๐ มีดเศษๆนั่นเอง

 

           เมื่อทำการปลูกดาวเรืองติดต่อกันมาหลายๆปีทำให้ตนเองและครอบครัว มีประสบการณ์มากขึ้น โดยเฉพาะการบริหารจัดการในแปลงปลูก  การตัดดอก  การแยก/คัดดอก การบรรจุถุงเพื่อส่งตลาด ล้วนแต่เป็นขั้นตอนที่ประณีตมีความละเอียดอ่อน สำหรับการจัดการในระบบปลูก จำนวน ๑๐๐ ไร่นี้ จะปลูกเป็นรุ่นๆหมุนเวียนกัน มีการปลูกพืชหมุนเวียนเช่นข้าวโพด ถั่วต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรคที่จะเกิดจากเชื้อราในดิน ส่วนแรงงานจ้างในการปลูกดาวเรืองของผู้ใหญ่บุญสม จะทำการจ้างแรงงานประจำ จำนวน ๑๕ คน ทำงานตลอดปี อัตราค่าจ้างวันละ ๒๕๐- ๓๐๐ บาทต่อวัน

 

             หากจะถามถึงการลงทุน ผู้ใหญ่บุญสมเล่าให้ฟังว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น การกำหนดราคา จะขึ้นลงตามภาวะตลาด มีขึ้นมีลงสลับกัน หากช่วงไหนดอกดาวเรืองมีราคาสูง ก็แสดงว่าช่วงเวลานั้นตลาดมีความต้องการในปริมาณสูง แต่บางครั้งบางช่วงมีปริมาณดอกดาวเรืองออกจำนวนมาก แต่ตลาดมีความต้องการน้อย ราคาก็อาจจะต่ำลง ถือว่าเป็นธรรมดาของการตลาด เท่าที่ตนเองมีประสบการณ์มา ประมาณ  ๒๐ ปีเศษมานี้ พบว่าการตลาดของดอกดาวเรืองยังแจ่มใส เกษตรกรผู้ปลูกอยู่ได้อย่างสบายๆ การรับซื้อจะคิดราคาต่อ ๑ ดอก ตามขนาดของดอก เกรดA B และ C ราคาก็จะต่างกัน  หากจะประมาณการณ์ การลงทุนต่อไร่ อาจจะถึง ไร่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่บางครั้งได้รายได้ถึง ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทต่อไร่เลยทีเดียวครับ

    

   ท้ายสุดผู้ใหญ่บุญสม ได้ให้ข้อคิดที่ดีๆแก่เครือข่ายเกษตรกรผู้นำทางการเกษตร ระดับจังหวัดที่มาศึกษาดูงาน พร้อมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตดาวเรือง เพื่อการค้า ที่จะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรได้เป้นอย่างดี เพียงขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำอย่างจริงจัง อดทน รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการตลาด สำคัญที่สุดคือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา นั่นเองครับ ทางทีมงานได้ฟังข้อคิดของผู้ใหญ่บุณสมแล้ว ต้องขอชื่นชมและสมกับเป็น Smart Farmer ในยุคที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่ AEC นะครับ

แหล่งข้อมูล ผู้ใหญ่บุญสม จันทร์มูล

เขียวมรกต

๑๖ สค.๕๖

หมายเลขบันทึก: 545654เขียนเมื่อ 16 สิงหาคม 2013 16:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 สิงหาคม 2013 12:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (14)

ตอนนี้ดอกดาวเรืองคงฮิตนะคะเพราะมีละครเรื่องดาวเรือง :)

 

       ปลูก...ดาวเรืองรวยได้  ..... เป็นความจริง นะคะ .... ทำอะไร ถ้าทำอย่าง จริงจัง ... ต่อเนื่อง ... ไม่ย้อท้อ ... ก็ประสบผลสำเร็จ นะคะ ....

 

 

      ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ .... 

ดาวเรืองเป็นดอกไม้มงคล ใช้ในพิธีงานมงคลทุกอย่างจ้ะ

...ชื่นชมและเป็นกำลังใจนะคะ

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ 

ขอขอบคุณ อาจารย์Dr.Ple ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ

ขอขอบคุณ อ.มะเดื่อ ที่กรุณาแวะลปรร.และให้กำลังใจเสมอมาครับ

ขอขอบคุณ อ.ดร.พจนา ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจเสมอมาครับ

ขอขอบคุณ ท่านอ.ชยพร ที่กรุณาแแวะมาให้กำลังใจ เสมอมาครับ

ขอขอบคุณ tuknarak ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจกันเสมอมาครับ

ผมกลับกำแพง อาจจะไปดูครับ สวยงามน่าชมนะผมว่า

ขอบคุณท่าน พ.แจ่มจำรัส ยินดีครับ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ไอดิน กลิ่นไม้ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ

ใครสนใจปลูกดาวเรือง หรือว่าโดนทิ้งโดนกดราคา อยากหาตลาดใหม่ เชิญทางนี้ !! ยินดีให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นมิตรคุยกันเอง ซื้อขายจริง ทำมานาน มีฐานลูกค้าแน่น ตลาดรับซื้อแน่นอน100% ปรึกษาก่อนได้จ้า

#แต่ถ้าจะร่วมงานกันซื้อถึงดอกเล็กแน่นอน #เหนือกลางอีสานติดต่อมาได้หมดค่ะ

Line:absurdjang21 (จุ๊บแจง)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี