ชีวิตที่พอเพียง : ๑๙๗๔. R2R ประสบผลสำเร็จมาก จนเกิดของปลอม

 

 

ในการประชุม core team ของงาน R2R ของศิริราช เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๕๖   มีการนำเสนอว่า เนื่องจาก R2R ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง    จึงมีคนนำไปใช้ ทั้งใช้หากินในการจัดการฝึกอบรม   และนำไปใช้ในกิจกรรม HRD   โดยที่ในการนำไปใช้นั้น มีการตีความความหมายของ R2R บิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากความหมายเดิมที่ทางศิริราชพัฒนาขึ้น

 

ผมได้ชี้ให้เห็นว่า นี่คือตัวชี้วัดว่า R2R ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย    การเกิดของปลอมแปลว่า Brand Name นี้เป็นที่เชื่อถือ ว่าเป็นของมีค่าสูง    น่าภาคภูมิใจสำหรับคณะผู้ทำงานพัฒนา R2R ขึ้นมา

 

ความท้าทายในตอนนี้ก็คือจะทำอย่างไรต่อของปลอม

 

ที่จริง R2R แตกต่างจากสินค้า แบรนด์เนม

 

แตกต่างตรงที่ R2R อยากให้เลียนแบบ    เพราะการนำไปใช้อย่างถูกต้องจะเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมไทย    และเมื่อใช้แล้ว พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เรายิ่งชอบ    เพราะเราต้องการให้เกิดประโยชน์สาธารณะ    ไม่ต้องการหวงแหนตรา R2R ไว้ใช้เฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายเดียวกัน

 

สิ่งที่เราห่วงคือ มีการเอาชื่อ R2R ไปใช้ผิดๆ    ผิดอุดมการณ์ ผิดเจตนารมณ์    ใช้แล้วคนที่หลงตามจะได้รับผลร้าย    โดยที่คนเอาไปให้ใช้นั้นมีเป้าหมายที่ผลประโยชน์จากการจัดการฝึกอบรม   เริ่มที่การฝึกอบรมวิจัย หรือเริ่มที่ research methodology

 

R2R ที่มีปฏิสนธิที่ศิริราช เริ่มต้นที่ความตั้งใจจะทำงานประจำให้ดีขึ้น   R ตัวแรกคือ Routine หมายถึงงานประจำ    อุดมการณ์ของ R2R คือผู้ทำงานประจำมีใจที่จะทำงานของตนให้ดีขึ้น   เกิดผลดีต่อผู้รับบริการมากขึ้น    จึงตั้งคำถามว่าจะปรับปรุงงานของตนได้อย่างไร   ปรึกษาหารือกัน จนได้โจทย์ที่คมชัด นำไปสู่การพัฒนางานที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและแม่นยำ นำไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นงานวิจัยได้    และในการทำเช่นนั้น ผู้ทำงานประจำจะพัฒนาตนเองไปอย่างมากมาย

 

เป้าหมายของ R2R ของแท้ จึงอยู่ที่ (๑) การพัฒนางาน  (๒) การพัฒนาคน  (๓) การพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กร ให้เป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา    ส่วนผลการวิจัยนั้นถือเป็นลำดับที่ ๔  หรือเป็นผลพลอยได้   

 

อุดมการณ์ของ R2R ที่แท้คือการทำเพื่อผู้อื่นเป็นอันดับที่ ๑   เพื่อตนเองเป็นที่สอง   

 

หากใครเอา R2R ไปขาย เพื่อผลประโยชน์ทางวิชาการ หรือการเลื่อนตำแหน่งส่วนตนเป็นอันดับหนึ่ง    โดยไม่สนใจเรื่องการพัฒนางานเลย ผมถือว่านั่นเป็นของปลอม   ซึ่งจะไม่ให้คุณแก่ผู้ดำเนินการอย่างจริงจัง

 

เราไม่มีหน้าที่ไปกล่าวหาหรือตำหนิใครที่จัดหรือใช้ R2R ปลอม    เราได้แต่สื่อสารสังคมว่า การใช้ R2R ผิดๆ จะก่อประโยชน์น้อย   และก่อโทษมาก    ในแง่ที่ทำลายจิตใจที่มีอุดมการณ์ทำดีเพื่อผู้อื่น    หันไปหมกมุ่นอยู่เพียงทำเพื่อตนเอง เพื่อลาภยศของตนเอง

 

ผมได้เล่าให้ที่ประชุมฟังเรื่องราวเมื่อเกือบ ๑๐ ปีที่แล้ว    ตอนผมทำเรื่อง KM ก็เกิดเรื่องทำนองนี้    ผมจึงเขียนบันทึก ทศวิบัติของการจัดการความรู้ ในหน่วยราชการ   และ ทศปฏิบัติสู่ความเป็นองค์การเรียนรู้    เพื่อสื่อสารความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง ให้แก่สังคมไทย  

 

 

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ก.ค. ๕๖

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่ให้พื้นที่การเรียนรู้แก่หนูเสมอ