โครงการเศรษฐกิจพอเพียง"การเพาะเห็ด"

กศน.ตำบลวัดตูมได้ดำเนินการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง"การเพาะเห็ด"  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐น.ต่อยอดจากงบเก่าเพื่อส่งเสริมความรู้การเพาะเห็ดทานเองและเสริมด้วยการประกอบเป็นอาชีพเสริมอยู่กับบ้านซึ่งได้รับความสนใจนำไปทำเป็นอาชีพก็หมู่ที่ ๑, ๒, ๔ และประสพอุทกภัยก็ยังมีดำเนินการอาชีพต่องบนี้ที่เห็นเป็นต้นแบบบ้านสบายดีนำร่อง และ บริษัททรูมอบทุนให้้โรงเรียนวัดช้างนำร่องอาชีพต้นแบบการเพาะเห็ดนำมาทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กและเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลวัดตูมความเห็น (2)

เห็ดอะไรบ้างครับ

 

 ( ใครสนใจเรื่อง

"ผลประเมินฯภายนอกรอบ 3, ครูประจำกลุ่ม บ่น”

ดูได้ที่

http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999)

 

เขียนเมื่อ 

            ... ใช่เห็ด นางฟ้า ..ๆหมค่ะ ....