การทำนาแบบ "ไม่ไถ ไม่ใช้สารพิษ ไม่ใช้สารเคมี หรือปุ๋ยเคมี" นั้น

คือการวางแผนชีวิต สำหรับ "อิสระชน" ที่ต้องการอยู่แบบพึ่งตนเอง มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพราะการไปพึ่งคนอื่น ก็เท่ากับแบ่งกำไรให้เขาไปล่วงหน้า ทั้งๆที่ยังไม่ทราบว่าจะได้เก็บเกี่ยวหรือเปล่า และจะขายได้เท่าไหร่ กำไรเท่าไหร่ยังไม่รู้เลย แต่แบ่งกำไรให้เขาไปหมดแล้ว

ใครขอเท่าไหร่ก็ให้ล่วงหน้า โดยไม่รีรอ
ที่ในที่สุด ก็มักจะขาดทุน และเป็นหนี้ จนเป็น "ปกติ" ของ "คนปลูกข้าวขาย"

อย่าไปใช้เรียกว่า "ชาวนา" เลย "เสียชื่อสถาบันของเขาเปล่าๆ"

อิอิอิอิอิอิอิอิอิ แต่ การทำแบบไม่ลงทุนนั้น ไม่มีวันจะขาดทุน

ขอแค่ 1. ความรู้พอใช้ 2. สมองใหญ่กว่าเมล็ดหญ้า 3. สมองใหญ่กว่าสมองเพลี้ย

3 ข้อนี้ก็น่าจะพอที่จะไม่เป็นทาสใครแล้ว

อิอิอิอิอิอิอิอิอิ