หลังจากการทำ PCR แล้ว หากต้องการเอาไป sequence ด้วยเครื่อง sequencer ก็จะต้องมีขั้นตอนของการทำ PCR อีกรอบด้วย reaction kit สำหรับ เครื่อง sequencer โดยใช้ primer แยกกันระหว่าง forward กับ reward primer แล้ว การทำ PCR รอบหลังนี้ จะใช้สี fluorescence ติดฉลากด้วย ปกติ ก็มักจะนิยมซื้อเป็นชุดสำเร็จรูป แล้วหลังจากทำ PCR รอบหลังนี้ ก็จะต้องมีการล้างทำความสะอาดเพื่อแยก PCR product ออกจากสี primer และสารต่างๆ ที่อาจรบกวนการวัดของเครื่อง ซึ่งแต่เดิมเขาใช้วิธีการสกัด DNA อีกรอบหนึ่ง อาจจะใช้ 3M NaOAc แล้วปั่นล้างด้วย alcohol  ซึ่งใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 1 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น  แต่ในขั้นตอนนี้ แล็บที่นี่เปลี่ยนไปใช้ชุดการแยก PCR product ออกจาก สารรบกวนอื่นๆ โดยใช้ชุดกรองสำเร็จรูป ซึ่งทำได้โดยเพียงการเติม PCR product เข้าไปในหลุมของ plate สีฟ้า (ดังที่เห็นในภาพ) แล้วเอาไป suction เพียง 3-5 นาที จากนั้นล้างอีกรอบด้วย injection fluid แล้ว elute เอา DNA ออกมาจาก membrane จากนั้นก็เอาเข้าเครื่อง sequencer ได้เลย ทั้งหมดใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 10-15 นาที และสามารถทำพร้อมกันได้ทั้ง 96 หลุม  ส่วนหลุมไหนที่ยังไม่ได้ใช้ ก็เก็บเอาไว้ใช้ภายหลังได้ ซึ่งสะดวกกว่าวิธีการเดิมค่อนข้างมาก
    
ภาพนี้ขอยืมมาจาก http://www.millipore.com/images/large/892801-06[738-ALL].jpg
     อุปกรณ์ประกอบที่ต้องมี คือ vacuum ประมาณ 15-20 psi 1 ตัว กับ device สำหรับต่อ plate นี้เข้ากับ vacuum เท่านั้นครับ
     ส่วนราคาในบ้านเรา ผมไม่ทราบครับ เพียงแต่ใช้ที่นี่แล้วติดใจครับ