สังคมไทยกำลังเต็มไปด้วยผู้คนที่เติบโตขึ้นมาอย่างบิดเบี้ยว ทั้งนี้เพราะในรูปร่างที่ดีในการศึกษาที่สูง หากแต่ไร้ซึ่งการมีคุณธรรมในหัวใจ มันจึงเกิดผลกับบ้านเมืองไปทุกหัวระแหง จริยธรรมไม่ควรพูดเฉพาะในวิชาศีลธรรม แต่ต้องพูดตอกย้ำในหัวใจทุกระดับ จริยธรรมไม่ควรอยู่ที่พระ อิหม่ามหรือบาทหลวงหากแต่ต้องถูกปลูกฝังในหัวใจผู้คนอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานในทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน ผู้คนที่ฆ่ากันอย่างโหดร้ายใน3-4 จังหวัดภาคใต้ การทุจริตคอรรัปชั่นของข้าราชการนักวิชาการ การปล้นจี้ชิงทรัพย์และฆ่า การทุจริตเชิงนโยบายในรัฐบาลทักษิณ การแย่งชิงทรัพยากรของประชาชนจากอำนาจรัฐเถื่อนและเจ้าของโรงงานเลวที่สมคบกับผู้นำท้องถิ่นผลประโยชน์ขูดรีด รังแกชาวบ้าน แย่งชิงทรัพยากร และฆ่าผู้นำคนแล้วคนเล่า ครูที่กล้าข่มขืนแม้แต่ลูกศิษย์ของตนเอง เหล่านี้ไม่เรียกว่าจริยธรรมในหัวใจตกต่ำถึงขีดสุดในสังคมไทยแล้วจะเรียกว่าอะไร รวมไปถึงเราได้ผู้บริหารบ้านเมืองที่โกงกินผลประโยชน์เพราะแม้การเข้ามาเป็นนักการเมืองมันก็เข้ามาสู่สภาด้วยการซื้อเสียงแล้วเข้ามาถอนทุน แม้จะจับได้คาหนังคาเขาก็ทำอะไรไม่ได้ เรามีตำรวจที่กินส่วย กินสินบทรับเละทั้งหวยใต้ดิน พนันบอล วีซีดี ซีดีลามกที่เกลื่อนเมือง เป็นตำรวจของนักการเมืองที่อิงอยู่กับการโกงกินส่วยแล้วเราจะหวังอะไรกับบ้านเมืองนี้ หากเราไม่เร่งที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แม้แต่ผู้มีการศึกษาสูงๆเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลับหลายแห่งก็ทุจริตคอร์รัปชั่นกอบโกยโกงกินกันชนิดที่ต้องรอการตัดสินใจของในหลวงอยู่ก็มี เราจึงอยากแลกเปลี่ยนว่าจริยธรรมไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้ว และต้องเร่งทำด้วยไม่เช่นนั้นสังคมนี้จะเต็มไปด้วยคนเลว คนหน้าไหว้หลังหลอก คนทุจริตคดโกง คนกอบโกยโกงกิน และบ้านเมือง ผู้ด้อยโอกาสในสังคมจะอยู่อย่าง จะรอความสงบร่มเย็นได้เมื่อไหร่