สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำ เบอร์Email และเบอร์โทรอ.ใหม่ ทั้ง2 ท่าน คืออ.พ.ทหญิงรัชนีวรรณ มณีมาโรจน์ (อ.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) เบอร์ E - mail ratchaneewan 08 @yahoo.com เบอร์โทรฯ  0-4050-2112 ส่วนอ.อ.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล (อ.สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) เบอร์ E - mail [email protected] เบอร์โทร 0-9961-6005 มาฝากทุกท่านครับเผื่อมีอะไรจะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องงานครับ ส่วนคราวหน้าผมจะนำเบอร์โทร E-mail และห้องพักอ.ทั้งหมดมาฝากกันนะครับ เพราะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงห้องพักอ.บริเวณชั้น 4 จึงยังไม่แน่นอนในการอยู่ห้องพักอ.ในแต่ละห้องครับ