เวบไซต์ที่มีมากมายหลายล้านเวบในปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เป็นที่รู้จัก ต้องหาจุดดึงดูดที่น่าสนใจ ที่จะทำให้ผู้ชมค้นพบ และคลิกเข้ามาดูที่เวบไซต์ได้

 

ในเวบไซต์เครือข่ายคนรักท้องถิ่น จะมีผลงานของ น.เมืองสรวง ข้อมูล บล็อก และ E-book

 

นายบอนเลือก E-book ที่เกี่ยวกับหนองสรวง ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพราะมีจุดขายที่ชัดเจน เนื้อหาที่เรียบเรียงในหนังสือ จะมีความต่อเนื่อง ชัดเจนในเนื้อหา แต่ละหัวข้อ ก็สามารถหยิบมาเป็นประเด็น เขียนประชาสัมพันธ์ในเวบบอร์ดต่างๆได้

 

ในบล็อกของนายบอน จะแปะ link ประชาสัมพันธให้อ่าน E-book Online ไว้ทั้ง 5 บล็อก สร้างเป็นตาราง  ใส่สีพื้นของตาราง ให้มองเห็นสะดุดตา น่าสนใจ

จุดเด่นในการประชาสัมพันธ์ในมุมอื่นๆ เช่น การเชิญชวนมาดาวน์โหลดผลงานไปศึกษา เพิ่มเติมความรู้ ทั้งตัวอย่างจุลสารคนรักท้องถิ่น แผนชุมชนแม่บท, ทำเนียบแผนงาน โครงร่างสารนิพนธ์

 

และในอีกไม่นาน จะได้ทำการติดตั้งกระดานข่าว เพื่อให้ผู้ชม สามารถฝากข้อความ ประชาสัมพันธ์กันได้ เพื่อให้เกิดความเป็นชุมชน คนรักท้องถิ่นเล็กๆอีกแห่งหนึ่งขึ้นมาได้

 

เวบไซต์เครือข่ายคนรักท้องถิ่นตำบลหนองสรวง
http://www.sasukmsu.com/nongsueng