นาตาลีนางงามจักรวาล นางงามนักธุรกิจ

เราสามารถนำเรื่องราวของการเข้ามาทำงาน การประกอบธุรกิจของนาตาลี เกลโบวา นางงามจักรวาลปี 2005 มาเป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบในกรณีที่คนไทยซึ่งต้องการเดินทางไปทำงานหรือไปประกอบธุรกิจในต่างแดน

จากการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549  ที่ว่า " นาตาลี  สวมบท กูรู ความงาม  เปิดธุรกิจสุขภาพสร้างสุข"

ทำให้ผู้เขียนรู้สีกสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของนางงามผู้นี้ และทำให้ทราบต่อมาว่า  นาตาลี  ได้เข้ามาทำงานและเป็นพนักงานของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่  จำกัด  ในตำแหน่งฑูตส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังได้ดำเนินธุรกิจทางด้าน Health  and  Happiness โดยการเปิดบริษัท  เกลโบวา  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด ในประเทศไทย  เพื่อจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ อีกด้วย

ผู้เขียนเห็นว่า  เราสามารถนำเรื่องราวของนาตาลี มาพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายได้ดังต่อไปนี้

1กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

นาตาลีหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่า  ฟ้า  ได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี  จำกัด  ในตำแหน่งฑูตเสริมภาพลักษณ์องค์การ   ย่อมแสดงว่านาตาลี  ซึ่งเป็นคนต่างด้าว   ต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย  ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ 2521

2กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นาตาลี  ได้สนใจที่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ ในด้าน ่Health  and  Happiness ทำให้นาตาลี  ได้จัดตั้งบริษัท เกลโบวา  อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  ขึ้นในประเทศไทย  เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ    ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า  แม้นาตาลีจะเป็นคนต่างด้าว  แต่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นนั้นเป็นบริษัทไทยและจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย  ทำให้บริษัทดังกล่าวไม่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 2542

3 กฎหมายคนเข้าเมือง

นาตาลี  ซึ่งเป็นคนต่างด้าวได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อ ทำงานและประกอบธุรกิจ  นาตาลี  จึงต้องขอวีซ่าจากสถานฑูตไทยในต่างแดน  เพื่อขออนุญาตเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย  โดย visa ที่ได้รับนั้นเป็น visa  ประเภท non  immigrant  visa  หรือที่เรียกกันง่าย ๆ  ว่า  Business  visa  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักในพระราชบัญญัติิคนเข้าเมือง พ.ศ 2522

นอกจากนี้  นาตาลี  ยังได้พำนักอยู่ในอพาร์ตเมนท์  แถวทองหล่อ  ซึ่งหากเป็นการเช่าเพื่อพำนักอาศัย  ผู้ให้เช่าก็มีหน้าที่ต้องแจ้งการพักอาศัยของคนต่างด้าวดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย

4 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับดังกล่าวยังได้นำเสนอข่าวสารต่อมาอีกว่า  นาตาลีได้นำประสบการณ์จ่ากการดูแลตนเองมาเขียนหนังสือที่ชื่อ Happy  Health  Beautiful  เพื่อเผยแพร่่และส่งเสริมให้คนไทยมีความสุขควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดี  หนังสือดังกล่าว  หากมีการเขียนขึ้นหรือเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทย  นาตาลี  ย่อมเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ 2537

นอกจากนั้น นาตาลี  ยังได้ออกผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพภายใต้ชื่อ  ฟ้า  บาย นาตาลี ( Fah  by  Natalie) อันหมายความว่าชื่อดังกล่าวได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าให้กับนาตาลีแล้ว  ตามหลักในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ 2534 ซึ่งนาตาลี  ควรรีบนำเครื่องหมายการค้านี้ไปยื่ีนขอจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้านี้ไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

จากเรื่องราวของนาตาลี เกลโบวา  ดังกล่าว  เราสามารถนำข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเหล่านี้มาใช้เปรียบเทียบในกรณีที่คนไทยซึ่งต้องการที่จะเดินทางเข้าไปทำงานหรือเข้าไปประกอบธุรกิจในต่างแดน  เพื่อที่จะได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน amarin pvil law

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายคนเข้าเมือง#กฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว#กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว#กฎหมายลิขสิทธิ์#กฎหมายเครื่องหมายการค้า

หมายเลขบันทึก: 54440, เขียน: 13 Oct 2006 @ 13:56 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ที่อาจมองข้ามไปค่ะ(ชอบมากค่ะ โดยเฉพาะ ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา)

ยินดีอย่างยิ่งครับคุณปารินุช  ที่ข้อมูลที่นำเสนอนั้นเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
เขียนเมื่อ 
เรื่องราวน่าสนใจดีนะ มีเรื่องน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังในเชิงกฎหมายก็มีประโยชน์ดีมากนะ
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆค่ะ

 

นิการ์
IP: xxx.26.115.103
เขียนเมื่อ 

ขอปรึกษานะคะ

มีคนต่างชาติที่ยุโรป หลงไหลประเทศไทย ต้องการเป็นพลเมืองไทย ต้องการพำนักอาศัยในประเทศไทยถาวร ควรดำเนินการอย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับคนไทย  ขอบคุณมากค่ะ