สวัสดีครับ สมาชิกสหเวชฯ ทุกท่าน เนื่องจากวันที่ 13 ต.ค. 49  ทางคณะได้จัดประชุมคณบดีพบหน่วยงาน ซึ่งผมก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมด้วย และผมก็ได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งในที่ประชุมก็ได้นำเรื่อง การทำวิจัยของสถาบัน และในที่สุดทุกท่านก็ได้โหวตให้ สำนักงานได้ทำวิจัยสถาบัน และผมก็ดีใจด้วย ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผมได้คาดหวังว่าจะได้ความรู้อะไรมากขึ้น 

     สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมทุกท่าน และได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวิจัย

     คาดหวังว่าในการประชุมครั้งต่อไปจะหาความรู้เพิมเติมเกี่ยวกับการทำวิจัย