วันนี้ เวลา 9.00 น. ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม คณบดีพบหน่วยงาน ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่ เริ่มปีงบประมาณใหม่ โดยท่านคณบดีให้ทุกหน่วยงานย่อย คือ ภาควิชาและสำนักงานได้ทราบแนวทาง มีการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ทุกคนได้รับทราบข้อมูลทั่วทุกคน 

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม

-  ได้ทราบข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานของคณะ และพัฒนางานของตนเองให้สอดรับกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะ

สิ่งที่ได้เกินคาด 

-  สำนักงานงานได้รับการโหวต  ต้องขอขอบคุณพี่บอย ที่นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ  และมีลูกเล่นตลอด จนทำให้ชนะใจทุกคน

สิ่งที่น้อยกว่าคาด

-  อยากให้มีเบรค/อาหารว่าง  เลี้ยงเพื่อลดความเครียด

สิ่งที่จะกลับไปทำต่อไป

-  นำข้อชี้แนะแนวทางนำมาพัฒนางานของตัวเองที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายคณะ