เป้าหมาย ที่เกิดได้หลังงานจบไปแล้วเพื่องานยกที่สอง


สืบเนื่องจากบันทึกหมายเลข 543077

วันที่ 31 กรกฏาคม 2556

การบรรลุเป้าหมาย เป็นความสำเร็จที่เป็นไปตามคาดหวัง ความต้องการเพื่อให้งานหรือการกระทำนั้นๆเสร็จสมอารมณ์หมาย ว่าเราจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จแบบไหน อย่างไร สำหรับการทำงานจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนที่นอกจากจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว การฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นภารกิจหนึ่งของการเป็นจิตอาสามิตรภาพบำบัด เพราะหากไม่มีการฝึกเช่นนี้ไหนเลยจะเข้าถึงหัวอกเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันได้ ก็จะเป็นเพียงความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความรู้ อยากจัดอบรม อยากสอน อยากให้เขาโน่น นี่นั่น ดังนั้นสำหรับฉันและเพื่อนจิตอาสาเพื่อนผู้ป่วยที่ต่างก็เป็นผู้ป่วย จึงได้ร่วมกัน เพื่อให้เป้าหมายที่จะให้เพื่อนผู้ป่วยโรคความดันที่เข้ากลุ่มสมาธิดีชีวีสดใสจำนวน 36 รายได้มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการฝึกระลึกรู้สึกตัว และการทบทวนการกระทำ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ถ่ายทอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ รับรู้และเข้าใจรูปธรรม นามธรรม จากปรากฏการณ์ของโรคที่มีอุบัติการณ์อยู่ตลอกเวลา หรือสงบนิ่งภายในกายของพวกเรา และรับรู้ความรู้สึก ฝึกตามความคิด และฝึกหยุดความคิดอันหาประโยชน์ต่อตนเองไม่ได้ ให้เป็นเรื่องของโลกก็วัยสว.กันแล้วในสภาพของร่างกายที่เจ็บไข้จึงพึงละ วาง ปล่อย ทุกข์ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่อาจทำให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพร่างกายออกไปเสียบ้าง เว้นไว้ซึ่งที่ยังเป็นประโยชน์ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้มองเห็นธรรมชาติและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็จะเป็นการเพิ่มสุข เพิ่มบุญให้กับตนเองยามป่วยไข้เป็นพลังแห่งความดีที่จะช่วยให้สามารถอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอย่างรู้เท่าทัน และสามารถแแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที  นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยผู้เป็นสว.ในวันนี้ยังสามารถปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดเจน จากเสียงหัวเราะ มุมคิดที่เป็น ใบหน้าที่อิ่มเอม การให้ความร่วมมือและการให้ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนผู้ป่วยต่างกลุ่มและภายในกลุ่มเดียวกัน เราประเมินจากข้อคิดที่เพื่อนๆผู้ป่วยได้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่จิตอาสาเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งการสัมภาษณ์ การสรุปการเรียนรู้ ที่แม้จะไม่ได้โยงใยเป็นไยแมงมุมลายตัวนั้น

หากข้อคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นลายสือกลับทำให้ผู้อ่านทุกคนมีมุมคิดไปในทางบวก อีกทั้งยังเอ่ยสัญญาใจที่จะหันมาดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุด นี่เป็นยอดปรารถนาของฉันและทีมงานจิตอาสาที่มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงให้งานผ่านไปเท่านั้น หากทุกคนที่เข้าร่วมต้องเข้าถึงความเป็นจริงและเกิดการยอมรับและพร้อมจะดูแลสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว

นอกเหนือภารกิจที่ได้เตรียมการไว้อย่างดี ไม่มีข้อบกพร่องใดๆก็ยังได้ความยินดีที่เพื่อนผู้ป่วยจิตอาสา 2 ท่านกระโดดเข้ามาร่วมเป็นผู้นำกิจกรรมและเป็นผู้ตามที่ดีได้ในเวลาถัดมา แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจถึงแก่นของชีวิต ที่ไม่มีอะไรแน่นอน การยอมรับและพร้อมจะทำหน้าที่ทั้งผู้นำที่ดี และผู้ตามที่ดี และมุมมอง ความคิดที่มีต่อการกระทำต่างๆอันเกิดจากกระบวนการกลุ่มส่งผลให้ ฉันได้เห็นกลวิธีการประเมินแบบยืดหยุ่นที่ดี เพราะเน้นถึงการเสริมแรงบวกให้กับกลุ่ม เป็นผลให้กลุ่มที่มีผู้สูงอายุมากกลับมีพลังมากขึ้น  สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือพัฒนาการด้านการสื่อสารของผู้ป่วยดีขึ้นโดยประเด็นนี้ไม่อยู่ในข้อประเมินของผู้รับผิดชอบโครงการ แต่อยู่ในกระบวนการจิตตปัญญาของจิตอาสา เราพบว่าการให้โอกาสผู้ป่วยผู้สูงวัยนั้นต้องทำทีละขั้นตอน ไม่ต่างอะไรกับการเริ่มแรกให้เคลื่อนไหวกายเล็กน้อยไปถึงมาก การให้ทำตามคำพูด และพูดเอง พูดทีละคำจนถึงเป็นประโยคจนกระทั่งสามารถเล่าอาการป่วยของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงเป็นเรื่องน่ายินดี หากผู้ป่วยสามารถลำดับความคิดและถ่ายทอดออกมาได้นั้นจะส่งผลดีต่อการรักษาที่ดี

หลังเสร็จภารกิจ

เป้าหมายของพวกเราจึงเกิดขึ้นดังนี้

1.เราจะประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการทำงาน

2.เราจะสรุปการทำงานทุกครั้ง

3.มองหาเพื่อนจิตอาสาที่หลากหลาย เช่นจิตอาสาตัดผมผู้ป่วย จิตอาสาทำน้ำดื่มสมุนไพร จิตอาสาเย็บปักถักร้อย จิตอาสาทำอาหาร  จิตอาสาช่วยเข็นรถ จิตอาสาช่วยนำทาง ฯลฯ

4.เรียนรู้พัฒนาตนเอง จากการอ่าน การดูวีดีโอ อินเทอร์เน็ต  การสนทนาแลกเปลี่ยน ประชุมปรึกษากัน และพาตนเองไปหากูรูในสิ่งที่สงสัยไม่ชัดเจน

5. ฝึกฝนจิตให้เบิกบาน ด้วยการสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนทุกคืน ทำบุญทำทาน อ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรม ร้องเพลง ปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

ขอบคุณ นายแพทย์ เอกพร พรรณเชษฐ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายปฐมภูมิ และทุติยภูมิ  น้องลัดดา ปุกอง น้องพยาบาลวิภา อินทรณรงค์ น้องพยาบาลสุจินดา ไชยพยอม ที่ให้โอกาสจิตอาสาได้ร่วมงานดูแลเพื่อนผู้ป่วย และจัดกิจกรรมเพื่อผู้ป้วยความดัน ขอบคุณเพื่อนจิตอาสาพี่ปุ๋ย สาลินี โพธิ์นิล น้องแตน ณิชาภาเทียมชัย ที่ร่วมงานด้วยความขันแข็ง และอิ่มเอมกับความสุขอันเกิดจากการทำความดี ขอบคุณผู้ป่วยทุกท่านที่รักตนเอง และแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทีมงานจิตอาสา
ขอบคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก: 544320เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2013 12:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2013 13:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี