GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การบริหารงบประมาณในสนับสนุนโครงการ

ความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ

                งบประมาณถือว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆขององค์กรมีความจำเป็นที่พวกเราจะต้องมีกรอบมีแนวทางการจัดโครงการที่ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่แต่สิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามก็คือความพร้อมของหน่วยงานด้วย เราจะต้องมาวิเคราะห์ถึง "ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ"  ของงบประมาณที่ถือว่ามีกฏระเบียบมากมายที่ต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้การจะบริหารงบประมาณสนับสนุนโครงการจะต้อง

  • เราต้องมีนิยามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของกิจกรรม
  • มีการกำหนดหลักสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมาย ระยะยาวและจัดทำโครงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
  • ต้องมีการติดตามและประเมินการดำเนินงานที่ชัดเจน
  • ความรับผิดชอบพื้นฐานต่อการบริการงบประมาณ 

                         Yes! .......................... Great                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 54428
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)