การกล่าวซ้ำโดยไม่ใช้คำเดิม( restatement)ที่เป็นคำศัพท์ยาก ผู้อ่านสามารถเดาได้จากคำอธิบายที่ตามหลังคำดังต่อไปนี้         

     or  

             

     in other words    

      

     that is     

      

     that is to say  

        

     i.e. (เป็นคำย่อมาจากภาษาลาตินว่า id est แปลว่า that is  to say)    

       ตัวอย่างประโยคเช่น

         1. Jane said that she felt sick after having eaten rancid or spoiled butter. <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">เราไม่รู้ว่า rancid  แปลว่าอะไร แต่เราสามารถเดาได้เพราะตามหลัง or ซึ่งมันแปลว่าspoiled butter หรือเนยเสีย</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p>          2. Man is a biped, in other words, an animal having only two feet.  <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal">เราอาจไม่ทราบว่า biped แปลว่าอะไร แต่เราสามารถเดาได้เพราะมันมีส่วนที่ตามหลัง in other words แปลว่า สัตว์ที่มีเพียงสองเท้า ( an animal having only two feet.)</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in" class="MsoNormal"></p><p>          เป็นอย่างไรบ้างครับ พอจะเดาได้บ้างไหม คาดว่าพอจะได้แนวทางในการเดานะครับ  ขอหายไปกับกองหนังสือต่อนะครับ </p><p></p><p align="center"> Book Club </p><p></p><p>     </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">  ขอบคุณข้อมูลจาก อ่านภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผลHow to Become an Efficient Reader.
</p>