กระบวนการเรียนการสอน

บุตระ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร

เรื่องนี้อาจจะล่าช้าไปหน่อยนะค่ะ  แต่เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นภารกิจที่ทำเป็นประจำตามภาระงานและเกี่ยวข้องกับ QA อย่างน้อยตอนสรุปภาระงานจะได้ช่วยได้มาก  ก็เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (ดัชนีที่ 2.3 กระบวนการเรียนการสอนเกณฑ์การตัดสิน (1) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งงานวิชาการได้ดำเนินการไปแล้วโดยการจัดตารางเรียนตารางสอนของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ทุกสาขาวิชาตามหลักสูตรของภาคปลายปีการศึกษา 2549 นิสิตและคณาจารย์สามารถดูหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้จาก web  REG ของ มน.  ชื่อข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน หรือ ตารางเรียนนิสิต ตารางเรียนอาจารย์  สำหรับการจัดการเรียนการสอน ปัญหาที่พบเจอเป็นประจำทุกภาคการศึกษา คือ นิสิตที่มีปัญหาหรือตกแผนการศึกษาหรือติด F ฯลฯ  จะด้วยสาเหตุใดก็ตามจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ทังนี้งานวิชาการก็ได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าพอสมควรก่อนที่จะดำเนินการจัดตารางเรียน ให้นิสิตที่มีปัญหามาลงชื่อ วิชา ที่จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ แต่ผลปรากฏว่า เมื่อวิชาการจัดตารางเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตบางคนไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทำให้ต้องมีการดำเนินงานเขียน NU 6 เพิ่มเติม จุดนี้เองจึงอยากขอความร่วมมือ ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งอ.ที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิตและนิสิต  รวมถึงการประชุมจัดตารางเรียนของภาควิชา ควรคำนึงถึงนิสิตที่มีปัญหาด้วยน่ะค่ะ  จุดตรงนี้อยากได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ว่าจะมีวิธีการแก้ไขการจัดตารางเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่2.3-50

หมายเลขบันทึก: 54417, เขียน: 13 Oct 2006 @ 10:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)