ภาพ..สื่อความหมายได้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต

ลูกยอก็เปรียบได้เหมือนคนเรา ที่มีเกิด แก่ และร่วงโรยแตกดับ....ล้วยเป็นเรื่องธรรมดา...