แสงสว่าง (Light)  นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่นักเพาะเห็ดจะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากแสงจะไปกระต้นให้เกิดการสร้างดอก (Fruiting  body) ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดมีความต้องการแสงที่แตกต่างกัน เช่น เห็ดบด เห็ดขอนขาว จะต้องการแสงมากกว่าเห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดหูหนู เป็นต้น ดังนั้นในการสร้างโรงเรือนในการเพาะเห็ดก็จะแตกต่างกันออกไป

 

สร้างโรงเรือนให้ถูกใจเห็ด  การสร้างโรงเรือนเห็ดก็เสมือนการสร้างบ้านให้เห็ดอยู่ ดังนั้นก็ต้องสร้างให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิด เสมือนสุภาษิต ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ ผูกอู่ตามใจคนนอน ฉันใดก็ฉันนั้น การสร้างโรงเรือนเห็ดจึงต้องสร้างให้ถูกใจเห็ดเช่นกัน เห็ดจึงจะออกดอก (สภาพแวดล้อมเหมาะสม)

 โรงเรือนที่เห็ดชอบ ในการสร้างโรงเรือนเห็ดให้ถูกใจใช่ว่าจะใช้ของดีๆ วัสดุแพงๆ หากแต่เป็นการที่จะทำอย่างไรให้มีความเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ด  จากประสบการณ์ของตน ผนวกกับเครือข่ายพันธมิตร คนรักเห็ด จึงพบว่าแสงที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดบดและเห็ดขอนขาวนั้น จะต้องให้มากกว่าเห็ดกลุ่มอื่น เพื่อให้อุณหภูมิ และการกระตุ้นการเกิดดอก ดังนั้นการสร้างโรงเรือนเห็ดควรอยู่ที่โล่ง หลังคาควรมุงด้วยพลาสติกใส เพื่อให้แสงส่องเข้าได้ประมาณ 30-60 เปอร์เซ็นต์ หากแดดจ้ามากควรพรางด้วยทางมะพร้าว หรือตาข่ายพลางแสง (ซาแลน) 

            สำหรับเห็ดนางฟ้า นางรม และหูหนู จะต้องการอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซนเซียส ในการเจริญเติบโต อีกทั้งต้องการแสงน้อยกว่าเห็ดบด เห็ดขอนขาว ดังนั้นการสร้างโรงเรือนควรสร้างในที่ร่ม หรือใต้ต้นไม้ใหญ่ หลังคาควรมุงด้วยหญ้าคา หรือแฝก โดยให้แสงเข้าได้ประมาณ 20 30 เปอร์เซ็นต์  เห็ดจึงจะเกิดดอกได้ดีและมีความสม่ำเสมอ

 

ปัญหาสำหรับชาวเกษตรประณีต เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเลือกพื้นที่ เพราะมีที่ดินจำกัด ดังนั้นพี่น้องที่ทำการเกษตรแบบประณีต และมีความสนใจที่จะเพาะเห็ดเป็นกิจกรรมเสริม หรือหลัก จะต้องเรียนรู้เรื่องพฤติกรรมการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้อันจะได้มาซึ่งผลผลิตเห็ดที่ดี มีคุณภาพ และต่อเนื่อง

 

ขอบคุณครับ

 

อุทัย   อันพิมพ์

 12 ตุลาคม 2549