เมื่อวันจันทร์ได้ตรวจผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีรายหนึ่งมาด้วยอาการเล็บขบ (paronychia) ที่นิ้วเท้าหัวแม่โป้งทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสสูตรที่มี IDV (Indinavir) ร่วมด้วยซึ่งมีรายงานว่ายา IDV ทำให้เกิดเล็บขบ ได้โดยไม่ทราบ mechanism  มีการอธิบายว่าอาจจะเกิดจาก IDV ไปรบกวน endogenous retinoid metabolism ทั้งนี้ยานี้ยังทำให้เกิดผิวแห้ง ผมร่วง ปากแห้งและแตก อาการเล็บขบพบไม่บ่อย ไม่สัมพันธ์กับขนาดยาที่ให้ ถ้าหยุดยาจะหายได้เอง มักเกิดหลังได้รับยา 1-9 เดือน มีหลักฐานว่ารักษาด้วย isotretinoin และ acitretin ได้ผลดี รายนี้ได้ส่งปรึกษาแพทย์ผิวหนังแล้ว  ให้การรักษาตามอาการและให้ antibiotics ยังไม่ได้หยุดยา IDV เพราะเป็นสูตรเกือบสุดท้าย จึงขอติดตามดูอาการไปก่อน