การบริหารสู่ความสำเร็จ

ชนะ
ประสานความร่วมมือสู่ความสำเร็จ

                  .......การบริหารสู่ความสำเร็จ.......

                     การบริหารสู่ความสำเร็จ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร จึงเห็นว่าองค์กรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จะต้องทำกระบวนวิธีบริการสู่ความสำเร็จมาใช้ทุกระดับ ดังนั้นพวกเราทุกคนจะต้องมีการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงคนกับการทำงาน เป้าหมายของงานบริการก็คือ การทำงานเพื่อให้ได้ใจลูกค้า คือ ชนะใจลูกค้า(กลุ่มเป้าหมาย) ซึ่งยุทธศาสตร์จะต้องมาจากบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงาน เรามีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรเรา จึงขอพูดถึงประเด็นของการบริหารงาน คือ

  • ที่ผ่านมา แต่ละฝ่ายทำงานประสานสอดคล้องกันหรือไม่
  • ผู้บริหาร หัวหน้างานมีความสามารถในการบริการหรือไม่
  • มีการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือไม่
  • เลือกใช้แนวคิดที่ถูกต้องหรือไม่
  • มีการปรึกษาหารือเพื่อให้ได้ความคิดเห็นและขจัดปัญหาอุปสรรค
  • มีระบบการสอนงานให้แก่บุคลากรหรือไม่

                 ใน 6 ประเด็นถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญกับคุณภาพของบุคลากรโดยรวมถือว่าเป็นตัวชี้วัดความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวและความสำเร็จของการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Employment

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 54337, เขียน: 12 Oct 2006 @ 16:16 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 21:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)