prosecutor

N. ผู้ฟ้องร้อง , โจทก์ N. โจทก์ , ผู้ฟ้องร้อง, ผู้กล่าวหา N. พนักงานอัยการ ,

คำเหมือน : accuser,prosecuting attorney,

คำตรงกันข้าม :

prosecutor

A city prosecutor was charged with indecency after a security camera caught him walking around naked in a government building after business hours.

พนักงานอัยการ ประจำเมืองหลวงถูกกล่าวหา ด้วยข้อหาอนาจารหลังจากกล้องวงจรปิดจับภาพเขาเดินเปลือยกายรอบ ๆตึกรัฐบาล หลังผ่านชั่วโมงธุรกิจ