GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย KM ของ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย KM ของ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.  นายสุทิน  ประเสริฐสุนทร  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณเอื้อ    

2.  รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์   อุรัจนานนท์  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณอำนวย 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจยิ่ง  คงประเสริฐ   ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประสาน 

4.  นางสาวอารยา  พัชรเมธา   ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณกิจ 

5.  นางสาวอิศรา  กันแตง   ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณกิจ 

6.  นายสิงห์คาน  แสนยากุล   ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณกิจ 

7.  นายสมใจ  ชื่นวัฒนาประณิธิ   ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณลิขิต 

8.  นายเผ่าภิญโญ  ฉิมพะเนาว์   ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณวิศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 54331
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เข้ามาเยี่ยม ครับ..