กำลังว่าจะทดลองสุ่มค่าสี และความเข้มของสีดูว่าเกิดสีอะไรได้บ้าง เพื่อจะเปลี่ยนสีสันใหม่ของบล๊อก กับของเล่นใหม่ๆ ที่อาจารย์จันทวรรณ กับอาจารย์ธวัชชัย ทำไว้ให้เล่น แต่เมื่อสองวันก่อนเน็ตช้าเป็นเต่า

วันนี้ได้เจอบันทึกของ คุณโอ๋ อโณ

ทำให้สรุปได้ว่า

สีของค่าสีมันเหมือนกับสีของวงล้อสีของแสงนั่นเอง

  • สีของแสง (RBG) ที่ประกอบไปด้วย สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และสีน้ำเงิน (Blue)

โดยดูที่เส้นที่ลากเป็นสามเหลี่ยมในภาพ ซึ่งจะเป็น Primary สีขั้นที่หนึ่ง (สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน)

จากเว็บ http://www.ysbl.york.ac.uk/~mgwt/KKwebcourse/colourscience/images/rgb_wheel.gif

ดังนั้น ถ้าต้องการจะผสมสีจากแม่สี (Primary) จะได้สีขั้นที่สอง Secondary นั่นคือ สีเหลือง (Yellow) สีม่วงแดง (Magenta) สีฟ้า (Cyan)

ซึ่งถ้าดูจากตารางที่คุณโอ๋ ทำไว้

จะพบว่า ค่าสีตั้งแต่ 10% - 100% ที่ค่าความเข้มสีที่ 0 จะเทียบไล่ได้กับสีในวงล้อสีของแสง

และถ้ากำหนดค่าสีความเข้มจะได้เฉดสีที่

  • เริ่มจาก 0 ที่แสดงถึงความเข้มของสีน้อย และเฉดดำมาก
  • จนถึง 100 ที่แสดงถึงความเข้มสีมาก และสว่างมาก เนื่องจากสีเฉดดำน้อย

ปัญหาก้อคือ บางสีที่เห็นจากตารางของคุณโอ๋ อาจจะงงว่าสีที่ไม่ได้อยู่ในตารางเราจะกำหนดค่าอะไรดี เพราะคุณโอ๋ยกตัวอย่างมาให้ดูถึงวิธีผสม และช่วยบันทึกสีให้เราไม่ต้องลองเอง ผู้เขียนจึงแนะนำให้เทียบเคียงสีจากวงล้อ และใช้ตารางของคุณโอ๋ประกอบ (ช่วง 10-100% ที่ความเข้มสีเป็น 0 ก่อน) จะทำให้คิดสีได้ง่ายขึ้น จากนั้นค่อยใส่ค่าของความเข้มสี เพื่อกำหนดความสว่างของแสง

เอ...เจอบันทึกนี้ของอาจารย์ beeman ยิ่งช่วยทำให้ง่ายขึ้นอีก

  • โทนสีแดง ค่าอยู่ประมาณ 1-15
  • โทนสีเขียว ค่าอยู่ประมาณ 20-35
  • โทนสีน้ำเงิน ค่าอยู่ประมาณ 60 ขึ้นไป
  • นอกนั้นก็เป็นสีผสมของแม่สีทั้ง 3

สนุกพอหอมปากหอมคอ ต้องไปอ่านหนังสือต่อแล้ว แล้วเจอกันบันทึกหน้านะคะ ^__