ยินดีต้อนรับ ท่านสุวัฒน์ เงินฉ่ำ และคณะในการติดตามโครงการวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ 12 ตุลาคม 2549