ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
นางสาว เสาวลักษณ์ ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน ปั้นดี

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรม


                                   โครงการฝึกอบมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายธรรมะ"

                                                            ตั้งแต่วันที่ 13-14 กรกฎาคม  2556

                                ณ วัดพยัคฆาราม  ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

                       ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์  สำหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้                                                         ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

                 ๒.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

                 ๓.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                 ๔.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ  สตรี  ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    


หมายเลขบันทึก: 543059เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2013 11:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2013 11:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้บุคลากรชุมชน สังคม หรือประเทศ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

เป็นสิ่งที่ดีมากครับ เพราะคุณธรรมจริยธรรมช่วยส่งเสริมให้การอยุ่ร่วมกันในสังคมของมนุษย์เป็นไปในทางที่ดี มนุษย์มีสติ มีการยั่งคิด

ในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินโครงการครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี