ประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของข้าพเจ้า

สิ่งที่เรียน  การฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ถ้าพูดถึงการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้  ข้าพเจ้าคิดว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะทำให้เราได้คิดค้นหรือพิสูจน์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาและสามารถนำมาสร้างเป็นทฤษฎีใหม่ๆได้ และในการทำโครงงานนั้นมีทั้งทำเป็นกลุ่มและทำเดี่ยวซึ่งในการทำงานเป็นกลุ่มนี้ทำให้เราได้รู้จักการบริหารงาน การทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม ประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการทำโครงงานยังได้ฝึกในการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกต่อที่ประชุมชนมากขึ้นและทำให้รู้จักการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นจึงทำให้ข้าพเจ้าพยายามที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนข้าพเจ้าเอง หรือจะเป็นงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และในการจัดทำโครงงานเมื่อข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในการทดลองต่างๆข้าพเจ้าก็จะถามอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอยู่เสมอเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของตนเองให้ดีขึ้น จากนั้นก็ทำการทดลองบ่อยๆ เพื่อฝึกฝนและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  ทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สาขากายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  และได้ข้อคิดมากมายกลับมาจากการทำโครงงานชิ้นนี้คือได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก สามารถใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และในการทดลองที่ข้าพเจ้าได้ทำนั้นได้มีการประดิษฐ์เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนในแก๊สโดยอาศัยการแทนที่น้ำแล้วนำมาคำนวณหาปริมาณออกซิเจน ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่ประหยัดได้ด้วย

เอกสารอ้างอ้างอิง 

http://arts.kmutt.ac.th/ssc210/Group%20Project/G243/kmutt%20out%20to/part4.3.htm

ภาคผนวก

http://www.youtube.com/watch?v=GIXx3LSWEfU

http://elib.ipst.ac.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?opt=mrc&op=dsp&bid=2161&[email protected]&lang=1&db=SCP&pat=%cd%cd%a1%ab%d4%e0%a8%b9&cat=kwd&skin=u&lpp=16&catop=&scid=zzz&sid=


นางสาวพัทธ์ธีรา  พินธุรักษ์  563070161-6 

(21/7/56)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของข้าพเจ้าความเห็น (15)

นวลพรรณ
IP: xxx.48.112.159
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับความคิดนี้นะค่ะ เพราะโดยส่วนตัวก็เคยทำโครงงานมา แล่วก็คิดว่าการทำโครงงานนี้มีประโยชน์จริงๆ

ชนากาญจน์ ปรัชญากร
IP: xxx.12.97.113
เขียนเมื่อ 

โครงงานนี้ดีมากเลยค่ะ สามารถนำเอาความคิดเกี่ยวกับการประหยัดไปประยุกต์ใช้ประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รอติดตามผลงานนะคะ :)

ความรู้เรื่องการทำโครงการ สามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้ต่อไป เป็นความรู้ที่ดีมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากเลยครับ

สามารถนำไปต่อยอดได้เลย ดีจังค่ะ

น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากครับ

มีประโยชน์มากครับ ^^

เป็นโครงงานที่น่าสนใจมากค่ะ :D

เป็นเรื่องที่นำไปใช้ได้จริง มากครับ

เขียนเมื่อ 

เราเคยทำแนวโครงงานเหมือนกันเลยๆๆ

ไม่ชอบทำโครงงานเลย TT

เก่งจังเลยค่ะ

วิทยาศาสตร์สร้างคน คนสร้างชาติครับ

เป็นประโยชน์มากๆครับ

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับ