กิจกรรรมศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน : อย่างหนูก็ทำได้นะ

การเรียนการสอนมันอยู่ในกำมือของคุณครูทุกคน นั่นแหละ ไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้..ใช่ไหมจ๊ะ ?วันนี้ (17 กรกฎาคม 56 )  คุณมะเดื่อมีชั่วโมงว่างในตอนเช้าก่อนพักเที่ยง จึง

ได้เข้าไปเยี่ยมชม " กิจกรรมศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน " ในชั้นอนุบาล 2 ซึ่ง

คุณครูต้อย  และ คุณครูผึ้ง กำลังให้เด็ก ๆ ทำกิจกรรมที่ได้ให้เด็ก ๆ ไปศึกษา

ค้นคว้าเรื่อง  " บ้าน "  จากที่บ้านของนักเรียนมาล่วงหน้า
หากใช้คำว่า " ให้เด็ก ๆ ไปถามผู้ปกครอง "  แทนคำว่า  " ศึกษาค้นคว้า "  กับ

เด็กอนุบาล ดูจะเหมาะสมกว่า  และ เด็ก ๆ ก็จะเข้าใจได้ดี  


ในระดับเด็กอนุบาล  ก็สามารถทำกิจกรรมศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนได้ 

 เพียงแต่ปรับคำพูดและวิธีการ  และเรื่องที่จะให้นักเรียนศึกษาให้เหมาะสมกับ

วัยของเด็ก  นอกจากนี้ ครูและผู้ปกครองจะต้องช่วยให้กิจกรรมนี้ดำเนินไป

ตามจุดประสงค์ที่กำหนด  โดยการ ถาม  บอก   เล่า  ตอบคำถาม  และ แนะนำ  

ซึ่งเป็นการฝึกภาษาในการสื่อสารให้กับเด็ก ๆ  ในวัยนี้ก็จะสามารถเรียนรู้นอก

ห้องเรียนได้ตามวัยของเขา
คุณครูต้อย ได้กำหนดให้นักเรียนไปดูบ้านของตัวเอง ว่า บ้านของเขามี

ลักษณะแบบใด   มีสิ่งของอะไรในบ้านบ้าง โดยให้นักเรียนไปสอบถาม

ผู้ ปกครอง  และให้ผู้ปกครองหาภาพบ้านมาติดในสมุึดของนักเรียน

เช้าวันนี้  เด็ก ๆ ต้ัองออกไปเล่าเรื่องบ้านของตนเอง ตามที่คุณพ่อ คุณแม่บอก

มาพร้อมกับเอาภาพบ้านมาให้เพื่อน ๆ ดู
เด็ก ๆ บางคนบอกเพื่อน ๆ ได้ว่าบ้านของตนเป็นบ้านไม้  เป็นบ้านปูน  แต่บาง

คนก็พูดไม่ถูก  คุณครูจะพูดนำ แล้วให้นักเรียนพูดตาม  เป็นการฝึกการพูดที่

ถูกต้องให้กับนักเรียนไปในตัว


หลังจากที่เด็กเล่าจบ  คุณครูจะให้เพื่อน ๆ ซักถาม โดยยกมือถาม  คำถามที่

เด็ก ๆ ถามเช่น  " บ้านสีอะไร "   " หลังคาบ้านสีอะไร "  ฯลฯ  เด็กที่รายงานก็จะ

ตอบตามความเข้าใจของเขา  โดยคุณครูจะแนะนำถามคำถามหรือคำตอบที่

ไม่ ถูกต้อง ให้เด็กพูดได้อย่างถูกต้อง  เป็นการฝึกการตั้งคำถาม  และการตอบ

คำถาม

จากนั้น คุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยใช้การเพลงและการเคาะจังหวะ 

แล้วบอกให้นักเรียนจับกลุ่มตามจำนวนที่คุณครูบอก แล้วนั่งเป็นกลุ่ม เพื่อทำ

กิจกรรม " ต่อยอด
จากนั้นเป็นการเลือก " หัวหน้ากลุ่ม"  โดยนักเรียนคนที่เพื่อน ๆ เลือก ( ชี้ )มาก

ที่สุด จะ ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้น  
กิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมต่อยอดในครั้งนี้ คือ ให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดรูปบ้าน และสิ่งของต่าง ๆในบ้านตามที่สมาชิก

ในกลุ่มต้องการ โดยคุณครูให้ความดูแล  ช่วยเหลือ และแนะนำ
จากกิจกรรมนี้ คุณมะเดื่อสังเกตเห็นว่า เด็กบางคนต้องการจะวาดภาพคน

เดียว ไม่ยอมให้เพื่อน ๆ ช่วย  คุณครูก็ต้องเข้าไปชี้แนะ และสอนให้รู้จักการ

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
หลังจากแต่ละกลุ่มวาดภาพเสร็จแล้ว ก็ต้องนำเสนอและอธิบายภาพให้

เพื่อน ๆ  ฟัง ( แต่กิจกรรมนี้คุณมะเดื่อไม่ได้อยู่ดู จึงไม่มีภาพให้ชมจ้ะ)
การศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน ซึ่งเป็นแนวกิจกรรมการเรียนแบบ " ห้องเรียนกลับด้าน "  มิใช่ว่าจะใช้ได้เฉพาะกับเด็กโต ๆ   หากคุณครูรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก ๆ  แล้ว  แม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถใช้ได้  แรก ๆ อาจจะดูยุ่งยาก  แต่หากทำบ่อย ๆ เด็กก็จะเข้าใจ และสามารถทำเองได้
คุณมะเดื่อได้นำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน แนวทางการจัด

กิจกรรมแบบห้องเรียนกล้บด้าน ทั้งระดับประถม ( ป.6 ) และระดับอนุบาล มา

แลกเปลี่ยนรู้กับเพื่อน ๆ แล้วหวังว่า อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ บ้าง

นะจ๊ะ  ... อยากจะบอกว่า...การเรียนการสอนมันอยู่ในกำมือของคุณครูทุกคน

นั่นแหละ  ไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้..ใช่ไหมจ๊ะ  ?  เปํนกำลังใจให้คุณครู

ไทยใจเกินร้อย ทุก ๆ คนจ้ะ


......................................................................................................


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใต้ฟ้าเมืองไทยความเห็น (14)

สวัสดีน้องมะเดื่อ ...

ให้เด็กเล่าเรื่องบ้านตัวเอง เล่าเรื่องไกล้ตัว เด็กก็จดจำและสังเกตุ เห็น รู้ ดูออก บอกได้ คือการเรียนทักษะชีวิต

ชอบเพลง..มากๆเลย.. เป็นเพลงเดียวของไทย ที่เด็กบอกว่า..ไม่ใช่เลย อิอิอิ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะลุงวอ ขอบคุณที่มาทักทายและให้กำลังใจนะจ๊ะ คุณมะเดื่อจะเน้นการสอนทักษะชีวิตให้กับเด็ก ๆ ควบคู่กับวิชาความรู้จ้ะ

เขียนเมื่อ 

หวัดดีท่าน ผอ.คนเก่ง ถูกต้องคร้าบบบบ...! เป็นเพลงที่นักเรียนบอกว่าไม่ใช่เลย...อิ อิ อิ แต่ตอนนี้เพลงไม่ดัง (สงสัยถ่านหมด ) ขอเวลเปลี่ยนถ่านก่อนนะจ๊ะ ขอบคุณจ้ะ

เขียนเมื่อ 

เพลงร้องเสียงแปลกๆนะคะ...คุณมะเดื่อ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะท่าน ดร.พจนา เขาคงร้องแบบล้อเลียนเสียงเด็กที่พูดไม่ชัดหรือว่าเป็นแบบเสียงของเด็กดอยที่พูดไม่ชัดก็ได้จ้ะ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ยิ้มคนเดียวก็ทำได้ อารมณ์ดีมากๆ เมื่อฟังเพลงนี้ค่ะ

น่ารักจังคุณมะเดื่อ

คิดถึงนะคะ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงเช่นกันจ้ะคุณ Bright Lily ขอบคุณมาก ๆ จ้ะสำหรับการทักทายและกำลังใจ

เขียนเมื่อ 

เด็กๆ ของคุณมะเดือน่ารักจังค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจ้ะพี่หมอเปิ้น

เขียนเมื่อ 

เด็กๆ มีความสุขจังเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

..เพลงนี้..คงจะ..ฮิต..เหมือน..โฝน ก้อะะ.โตะๆๆๆ...คูม่าเดื่อใจดีเด็ะะๆชอบทู้กโคนๆ..อ้ะะๆๆ..ยายธีด้วย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะคุณตุ๊ำก เด็ก ๆ วัยใส ๆ น่ารักสนุกสนานทุกคน ทุกวันจ้ะ ขอบคุณที่มาทักทายจ้ะ

เขียนเมื่อ 

อ๊ะ ๆ ๆ ๆ จะโกะ จะโกะ จ้ะยายธี อิ อิ รักยายธีจ้ะ

หมายเลขบันทึก

542685

เขียน

17 Jul 2013 @ 19:52
()

แก้ไข

23 Sep 2013 @ 21:37
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 15, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก