คนดีวันละคน : 256. ศ. ดร. พิไล พูลสวัสดิ์


   ศ.เกียรติคุณ ดร. พิไล  พูลสวัสดิ์


เอ่ยถึงชื่อ ศ. เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ ผู้คนจะนึกถึงนกเงือก  จากผลงานวิจัยและอนุรักษ์นกเงือก ท่านได้รับการยกย่องมากมาย ดังประวัติ 

ต้นปี ๒๕๕๖ ท่านส่งหนังสือปกแข็งเล่มหนา ๒ เล่มมาให้ ชื่อ นกเงือก มรดกไทย มรดกโลก  และ Hornbills : A Thai Heritage – A World Heritage  อ่านแล้วได้เรียนรู้หลายอย่าง

นอกจากความรู้ด้านระบบนิเวศน์ของป่า  และเรื่องนกเงือกแล้ว  ความรู้อย่างหนึ่งคือคุณค่าของการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน  จับให้ได้ตัวคุณค่าของเรื่องนั้น  คือไปให้เลยจากผลงานวิจัย สู่คุณค่าต่อสังคม  ดังที่ ศ. ดร. พิไล ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ผมได้รู้จัก ศ. ดร. พิไล สมัยผมทำหน้าที่ ผอ. สกว. โดย สกว. ได้ให้ทุนวิจัยเรื่อง ศักยภาพของนกหัวขวานในการก่อให้เกิดโพรงรังแก่นกเงือก  ได้ผลงานที่น่าชื่นชมมาก  ผมประทับใจตอนที่ท่านไปเสนอผลการวิจัย และรู้จักท่านมาตั้งแต่ตอนนั้น  จำได้ว่า ต่อมา สกว. ได้ให้ทุนท่านทำวิจัยนกเงือกที่ป่าผืนตะวันตก  และท่านชวนผมไปเที่ยวป่าด้วย  ยังเสียดายมาจนบัดนี้ว่าตอนนั้นผมใจไม่แข็งพอที่จะทิ้งงานไปเที่ยว

ความประทับใจอีกอย่างหนึ่ง คือท่านสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา  แต่ทำวิจัยเรื่องนก  แต่ทางภาควิชา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็สนับสนุน  และต่อมาเมื่อท่านขอตำแหน่งศาสตราจารย์ ก็ไม่มีปัญหา  ผมอยากให้วงการวิชาการมีความยืดหยุ่นต่อนักวิจัยที่ทำงานวิจัยจริงจังเช่นนี้  แต่ต้องไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ทำวิจัยจริงจัง มาอ้างขอความยืดหยุ่นแบบเดียวกัน   

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๕๖บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งเสริม สนับสนุน ฅ ฅนดี ครับ