ทางฝ่ายเลขานุการเครือข่ายฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมเสวนาไปยังอธิการบดีของแต่ละสถาบันแล้ว ตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางทาง EMS ค่ะ ไฟล์ที่ 1 เป็นหนังสือถึงอธิการบดี  ไฟล์ที่ 2 กำหนดการและแบบตอบรับ การเสวนาจึงส่งข่าวมายังสถาบันสมาชิก และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นได้จาก blog คุณเจนจิต  เจ้าภาพฝากบอกมานะคะว่า รบกวนแจ้งชื่อ รายละเอียดการพัก ให้ทราบให้เร็วที่สุดหากทำได้จะขอก่อน วันที่ 20 ตค.49  ด้วยเหตผลสำคัญ 2 ประการคือ ช่วงดังกล่าวเป็นเทศกาลลอยกระทง ห้องพักอาจจะเต็มและอีกประการคือทางทีมงาน ม.นเรศวรนัดสรุปภาพงานทั้งหมดเพื่อการเตรียมการเช้าวันที่ 20 ตค.49 ค่ะ แล้วพบกันนะคะ