ด้วยพระนามแห่งเอกองค์อัลลอฮผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตายิ่งเสมอ            

เดือนที่ 9 ทางจันทรคติ คือเดือนที่มุสลิมทั่วโลกเรียกเดือนนี้ตามปฏิทินอิสลามว่าเดือนรอมฎอน(เดือนแห่งการซื้อขาย เดือนแห่งความจำเริญ เดือนแห่งการทดสอบ เดือนแห่งการเคารพภักดี เดือนแห่งการนริโทษความผิดบาป (ยกเว้นบาปใหญ่เช่น ฆ่าคนตายโดยเจตนาและการตั้งภาคีเทียบเคียงพระองค์ ) เดือนนี้ทั้งเดือนในเวลากลางวันตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนถึงพระอาทิตย์ตกดิน เป็นเวลาต้องห้ามสำหรับการนำเข้าอาหาร น้ำหรือสิ่งอื่นใดเข้าไปในร่างกาย เดือนนี้สำหรับในไทยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2549 และจนถึงวันที่ผมแลกเปลี่ยนท่านขณะนี้เป็นเวลาเกือบ 16 วันแล้วที่มุสลิมทั่วโลกถือศีลอดกันอย่างเข้มแข็ง เดือนนี้ประตูนรกทุกบานถูกปิดหมด และมารร้าย ไซตอนทั้งเล็กใหญ่ถูกล่ามโซ่ตรวน ประตูสวรรค์เปิดออกทุกบาน และมุสลิมที่ถือศีลอดทุกคนจะสามารถขอพรจากพระองค์และจะทรงรับและประทานพรเหล่านั้นให้กับทุกคน เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการอดอาหาร น้ำ และทุกสิ่ง อดกลั้นต่อการพูดจาไม่ดีทั้งปวง การนินทา ว่าร้าย การอิจฉาริษยา การทุจริต คดโกง และเข่นฆ่าผู้คน ในหลายๆประเทศที่เป็นมุสลิมจะหยุดการทำสงคราม การสู้รบ และการฆ่าฟันกัน แต่ที่ประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ไม่ทราบว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ที่ยังทำร้ายผู้บริสุทธิ์อยู่อย่างไรรู้จักว่านี่คือเดือนอันจำเริญเดือนแห่งการตอบแทนและการลงโทษที่สาสมสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน เดือนนี้ใน 10 คืนสุดท้ายจะมีอยู่ 1 คืนที่มุสลิมทั่วโลกเรียกว่าคืน ไลละตุลก๊อด ซึ่งจะเป็นคืนที่พระองค์จะเสด็จลงมาบัญชางานร่วมกับมวลมาลาอิกะ (ปวงฑูตสวรรค์)จำนวนหลายหมื่นตนบนโลกมนุษย์ ผมขอให้ทุกๆท่านทำความดีเพื่อตอบแทนพระประสงค์ของพระองค์ ตอบแทนคุณที่พระองค์ทรงประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้กับประชาชาติทั่วโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องทั้งมวล เดือนนี้จึงไม่ใช่เดือนธรรมดาสำหรับประชาชาติทั่วโลก แต่เป็นเดือนอันยิ่งใหญ่ เดือนแห่งความสันติสุข ความจำเริญมหาศาล