คนทำงานพัฒนาด้านเด็ก ทั้งภาครัฐและเอกชน 17 องค์กร จะประชุมร่วมวางแผนพัฒนาเด็ก และบุคลากรที่ทำงานด้านเด็ก ในวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2549 ที่ค่ายYPDC พัทยา  และประเด็นหลักของงาน คือ การเตรียมแผนจัดงาน "เวทีสิทธิเด็กครั้งที่ 17" ซึ่งเป็นงานที่ คณะทำงานด้านเด็กจะร่วมกันจัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี สำหรับปีนี้ ความพิเศษของงานคือ เด็กและเยาวชนจะเป็นผู้กำหนดประเด็นและจัดงานด้วยตัวเอง โดยมีผู้ใหญ่จากคณะทำงานด้านเด็ก องค์กรภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาสังคมฯ  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คอยเป็นผู้ใหญ่ใจดี เป็นที่ปรึกษา สนับสนุนงบประมาณและจัดหาสถานที่จัดงานให้