สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่2

ถ้าแกนนำไม่รู้ไม่เข้าใจ ทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ็ไม่สามารถที่จะดำเนินการ เป็นคุณกิจแกนนำที่ทำหน้าที่คุณอำนวย ในกลุ่มย่อยได้

 ศักยภาพการทำหน้าที่ของคุณอำนวยหมู่บ้าน (แกนนำหมู่บ้าน)

๑.๒ ความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มย่อยของแกนนำ ๑ คนต่อสมาชิก ๘ ครัวเรือน                 

        การดำเนินกิจกรรมจากการไปประสานคุณกิจแกนนำนอกรอบเพื่อ ทำความเข้าใจ แกนนำส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจบทบาทของการเป็นแกนนำ ว่าในแต่ละเวทีต้องทำอย่างไรบ้างจะต้องไปตาม ๘ ครัวเรือนไหน มาร่วมโครงการด้วย  เนื่องจากความไม่เข้าใจจากการ ประชุมชี้แจงที่ หอประชุมเมือง บางหมู่บ้านแกนนำไม่ได้เข้าประชุมด้วยซ้ำ  และแกนนำบางหมู่บ้านไม่เข้าใจถึงการพึ่งตนเอง ท้ายแผนชุมชน ที่ออกมาจึงเป็นแผนในลักษณะพึ่งพาเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในการที่ จะดึงข้อมูลจากท้ายแผนมาใช้ในการกำหนดเป้าหมายไม่ได้  จึงต้องใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายใหม่ สดๆ กันในเวที
จากการนัดประชุม ๘ แกนนำนอกรอบทำให้รู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และทราบว่าผลจากการประชุมที่หอประชุมเมืองไม่ได้ผลเท่าที่ควร ในอำเภอเมืองจึงได้ทำเวทีทำเวทีชาวบ้านตามโครงการจัดการ ความรู้แก้จนเมืองนคร      โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ โซน  โซนที่หนึ่งจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตำบลบางจาก

โซนที่สอง จัดที่อาคารประชุมของ อบต. กำแพงเซา  ในการทำเวที ประชุมเชิงปฏิบัติการได้แกนนำหมู่บ้านได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ การในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยของเวที โดยใช้แบบฝึก การเป็นแกนนำ ซึ่งก็เป็นในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายและ วิธีการทำงานแก้จน การนำเสนอในที่ประชุมการแก้จนของแต่ละหมู่บ้าน เพราะ ถ้าแกนนำไม่รู้ไม่เข้าใจ ทำไม่ได้ ทำไม่เป็น ็ไม่สามารถที่จะดำเนินการ เป็นคุณกิจแกนนำที่ทำหน้าที่ คุณอำนวยในกลุ่มย่อยได้  จึงจำเป็นที่คุณกิจแกนนำจะต้องได้รับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นคุณกิจแกนนำที่มีคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 54194, เขียน: 11 Oct 2006 @ 14:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

  • มาให้กำลังใจ มาเก็บเกี่ยวความรู้ต่อครับ
  • ขอบคุณครับ