GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กำหนดการ การขออนุมัติผลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนธันวาคม 2549)

ขั้นตอนในการดำเนินงาน ภายในวันที่ ภายในเวลา
1. คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการศึกษา (เกรด) ให้กองทะเบียนและประมวลผล7 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.30 น.
2. กองทะเบียนฯ รับแบบรายงานผลการสอบ วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ /การศึกษาปัญหาพิเศษ จากบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับระดับปริญญาโท)7 พฤศจิกายน 2549 (วันสุดท้าย)ภายใน 16.30 น.
3. กองทะเบียนฯ ดำเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา1-9 พฤศจิกายน 2549-
4. กองทะเบียนฯ ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คณะ/วิทยาลัยประชุมอนุมัติผลการศึกษา10 พฤศจิกายน 2549-
5. คณะ/วิทยาลัย ประชุมอนุมัติผลการศึกษา10-17 พฤศจิกายน 2549-
6. คณะ/วิทยาลัย ส่งผลการอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา กลับคืน กองทะเบียนฯ17 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.00 น.
7. ประชุมกรรมการบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัย แล้วส่งกลับคืนกองงานทะเบียนฯ20 พฤศจิกายน 2549ภายใน 16.00 น.
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย21 พฤศจิกายน 2549-
9. กองทะเบียนฯ ส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติผลต่อสภามหาวิทยาลัยฯ24 พฤศจิกายน 2549-
 
หมายเหตุ เอกสารประกอบ (pdf)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): sasuknews
หมายเลขบันทึก: 54186
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)