เมื่อครั้งผมบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสิ่งหนึ่งที่ได้ทำคือการร้องทำนองแหล่ทางภาคกลางครับ...ผมฝึกร้องแหล่ส่วนมากอยู่ในโบสถ์...โดยปิดประตูหน้าต่างของโบสถ์...ฮา ๆ เอิก ๆ  ขำตัวเอง...ความลับนี้พึ่งจะเปิดเผยที่นี้...

งานประเพณีทำบุญเทศน์มหาชาติ   เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย  มักจัดในช่วงเข้าพรรษาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม  ถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี  ถือเป็นประเพณีของชาวพุทธที่นิยมปฏิบัติกันทั่วทุกภาคในประเทศไทย  การเทศน์มหาชาติเป็นการเล่าเรื่องในชาดกต่างๆด้วยทำนองแหล่ ซึ่งชาวไทยเชื่อกันว่า  การได้ฟังเทศน์มหาชาติจบในวันเดียวมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทำให้ผู้นั้นเสวยสุขในสวรรค์หรือทันยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

ต้นเหตุของเรื่องการเทศน์มหาชาติมาจากครั้งที่พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกประมาณสองหมื่นรูปเดินทางกลับไปเมืองกบิลพัสดุ์  แล้วได้ประทับอยู่ที่วัดนิโครธาราม  ในวันนี้เองได้เกิดฝนโบกขรพรรษตกประจักษ์แก่สายตาทุกคน  บรรดาญาติจึงตรัสถามพระองค์ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าจึงยกเรื่องมหาเวสสันดรมาตรัสอธิบายดังปรากฎเป็นหลักฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามีหนึ่งพันพระคาถา  มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ในแต่ละกัณฑ์ มีทำนองไม่ซ้ำกันเลย และมีครบทั้งเก้ารสซึ่งเป็นอรรถรสทางภาษา ประกอบด้วย

1. กัณฑ์ทศพร เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอินทร์ให้พร 10 ประการแก่นางผุสดี เพื่อจุติลงมาเกิดเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร

2 . กัณฑ์หิมพานต์  เป็นเรื่องพระเวสสันดรพระราชทานช้างเผือกแก่หมู่พราหมณ์ที่มาทูลขอ ทำให้ชาวเมืองของพระองค์ไม่พอใจจึงเนรเทศให้พระองค์ไปอยู่ ณ เขาวงกต

3. กัณฑ์ทานกัณฑ์  เป็นเรื่องพระเวสสันดรให้ทานม้าและราชรถแก่หมู่พราหมณ์ที่ตามมาทูลขออยู่นอกเมืองเชตุดร

4. กัณฑ์วนปเวส  เป็นเรื่องสี่กษัตริย์ต้องเดินดงไปสู่เขาวงกต เพื่อบำเพ็ญพรตเป็นฤๅษี

5. กัณฑ์ชูชก  เป็นเรื่องของเฒ่าชราตาชูชกพานางอมิตดาเมียสาวอายุยังน้อย ซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนที่รับฝากเงินทองไว้แล้วยักยอกเอาไปใช้จนหมดเมื่อตาชูชกมาทวงคืนจึงไม่มี เลยยกลูกสาวให้แทน

                             6. กัณฑ์จุลพน  เป็นเรื่องท่านชูชกยกมือชูกลักพริกขิงเพื่อโกหกนายพรานเจต 

                บุตรว่าเป็นกล่องใส่พระราชสาสน์ของพระเจ้ากรุงสญชัยเมืองเชตุดร

                              ยังมีต่อนะครับ...