การติดตั้ง LINUX GENTOO Part II

  ติดต่อ

  ให้ใช้ Fire Fox ดูนะครับ จะดูได้ง่ายกว่า  

การติดตั้ง LINUX GENTOO Part I (http://gotoknow.org/blog/linux/17249)

หลังติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เราก็มาการ Set ระบบให้มันดีขึ้น (คิดว่านะ) 

1. Set เวลาเครื่องให้มัน เป็นปัจจุบัน
ติดตั้ง ntp
#emerge ntp คอย...
คัดลอก timezon /usr/share/zoneinfo มาไว้ใน /etc/localtime
ในไทยแนะนำ

#cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
#ntpdate -u TIMESERVER

2. อัพเดท packages ต่างๆ
# emerge ccache
#emerge libtool
#etc-update
#emerge -vpuD --newuse world
#time emerge -vuD --newuse world
#emerge libtool

#etc-update ระวังการใช้คำสั่งนี้ถ้าคุณมีการแก้ไขแฟ้มใน /etc/ ก็ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มด้วยครับ
#python-updater

 3. ติดตั้ง XWINDOWS (ถ้าอยากใช้)
GNOME

#emerge -vp gnome
# nano -w /etc/make.conf
USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus -kde -qt3 -qt4 -arts -eds -esd gnome gstreamer gtk -xmms firefox"

#time emerge gnomeKDE
#emerge -vp kde-meta
#nano -w /etc/make.conf
USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus kde qt3 qt4 -arts -eds -esd -gnome -gstreamer -gtk -xmms -firefox"

#time emerge kde-meta

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linux

หมายเลขบันทึก: 54185, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-17 14:06:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #linux#gentoo#ii#การติดตั้ง#part

บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)