ฉันไม่ค่อยชอบเลย

เวลาที่ใครๆชอบกร่นด่ากันว่า

โง่ ! ....เหมือนควาย

ใครที่กฎเกณฑ์ว่าอะไรที่เปรียบกับความโง่เง่า

และสิ่งไหนที่เปรียบกับความฉลาดหลักแหลม

เขารู้ได้อย่างไรว่าควายมันโง่

เขาเข้าไปอยู่ในจิตใจของมันหรือ

ที่มันยอมทำตามทุกอย่างโดยไม่ขัดขืน

ยอมเหนื่อยยากลำบากตากแดดฝน

...ไม่ใช่เพราะมันจงรักภักดีต่อนายของมัน

...ไม่ใช่เพราะมันสำนึกในบุญคุณของผู้เลี้ยงดู

...ที่แม้แต่ในตัวของคนที่เรียกตัวเองว่า...

มนุษย์ผู้เจริญแล้ว(บางคน)

ยังไม่รู้จักคำว่า...กตัญญุ ...เสียด้วยซำ

----------------