มุมมองประเทศไทยในสายตาของอาจารย์์ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ            นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่ บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Hull สหราชอาณาจักร สมรสกับ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพิชา วัฒนศิริธรรม (สมรสกับณัฎฐพร ทิตตยานนท์) และ นางชมพรรณ กุลนิเทศ (สมรสกับ ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ)

             นายไพบูลย์เคยทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

              นายไพบูลย์รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ [2] เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550

              นายไพบูลย์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ขณะมีอายุได้ 71 ปี ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555[3] (1) 


                           


1.  ธรรมในชีวิตของอาจารย์ไพูลย์  วัฒนศิริธรรม


2. การ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

        2.1 การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 1


        2.2 การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 2


         2.3. การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 3


3. การก้าวข้ามความไม่เป็นธรรมทางสังคม

                 3.1  การก้าวข้ามความไม่เป็นธรรมทางสังคม 1


         3.2  การก้าวข้ามความไม่เป็นธรรมทางสังคม 2


                     


(1)  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะท่าน