แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556 - 2561


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556 - 2561

ณ สภาพปัจจุบันจากการที่ประเทศไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างมาก ทำให้คนไทยแม้แต่สภาพการดำรงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปกับกระแสโลก ตลอดจนถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปมาก ในฐานะที่ตนเองเป็นข้าราชการได้อ่านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - 2561) จึงเห็นกรอบทิศทางที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาของประเทศในอนาคตใน 6 ปี ข้างหน้า

เนื่องจากการจะดำเนินการสิ่งใด โดยเฉพาะเรื่องระดับชาติแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นทิศทางที่จะให้ทุกคนได้เดินไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับทุกคนหรือทุกส่วนราชการร่วมกันสร้างและร่วมกันปฏิบัติ

ผู้เขียนจึงนำแผนยุทธศาตร์ ฯ มาแบ่งปันเพื่อให้รู้ทิศทางของภาครัฐที่จะร่วมกันพัฒนาระบบราชการไทยในปัจจุบันนั้นให้เป็นเช่นไร...ผู้อ่านสามารถศึกษาและอ่านเพิ่มเติมได้จากที่นี่...แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2556 - 2561

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยนั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

1. การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน

2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

6. การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

ก้าวสู่สากล

7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
หมายเลขบันทึก: 540158เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2013 09:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 เมษายน 2016 13:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี