ประกาย~natachoei ที่~natadee
นาง ประกาย ประกาย~natachoei ที่~natadee พิทักษ์

อบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบสุขภาพ


           จากที่เข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน มาได้ 2 ปี  ผ่านกระบวนการทำงานทั้งเป็นผู้ปฏิบัติการและเป็นหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ ในคน ๆ คนเดียวกัน  คณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนให้หัวหน้านหน่วยงานได้พัฒนาตนเอง พัฒนาความสามารถ เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหาร การจัดการระบบสุขภาพ โดยจัดอบรมหลักสูตรสำหรับ     ผู้บริหารมาแล้ว 5 รุ่น ให้เข้าอบรมตามลำดับอาวุโส ระยะเวลาการปฏิบัติงานและความจำเป็น  รุ่นที่ 5 จัดอบรมไปเมื่อ ปี 2554 ในครั้งนั้นสมัครเข้ารับการอบรมไม่ทันและไม่อยู่ในโควต้า  รู้สึกเสียใจ เพราะได้ทราบข่าวว่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จัดอบรมให้  ทำใจแล้วว่าคงจะไม่มีโอกาสได้อบรมหลักสูตรนี้ 

            ถูกแซวอยู่เหมือนกันว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้จบบริหารทางการพยาบาล ไม่ได้อบรมเฉพาะทาง ไม่ได้เรียนบริหาร  แต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำงานและเป็นหัวหน้าที่ดีให้ได้  พัฒนาตนเอง เรียนรู้การบริหารงาน จากหัวหน้าหน่วยงานค่าง ๆ ที่ได้ทำงานร่วมด้วย และได้รับการสอนงานจากหัวหน้างาน เป็นระยะ รวมทั้งหาหนังสือมาอ่านศึกษาเพิ่มเติม  แต่ในระยะหลังมานี้ งานเยอะมากขึ้น การบริหารงานแทบจะรวมกับการเป็นผู้ปฏิบัติการ 

            หัวหน้างานแจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คณะแพทย์ จะจัดอบรม Mini MBA รุ่นที่ 6 ในเดือนมิถุนายน 2556 ให้ติดตาม และได้โควต้า 1 ที่นั่ง สำหรับให้หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ  ให้รอหนังสือตอบ รับ  ได้ติดตามและรอหนังสือแจ้งมาอย่างทางการ   จึงได้ติดตามถามและหาข่าว ขอบคุณหัวหน้างานเวชกรรมสังคม ที่ประสานงานขอที่นั่งให้  ขอบคุณ รศ.สมบูรณ์ เทียนทอง ที่ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้  เป็นนักเรียนตกหล่น 

            เตรียมตัวเป็นนักเรียน เคลียร์งานที่ค้างให้ได้มากที่สุด แต่ยิ่งเคลียร์งานใหม่ งานเก่าปนกันไปหมด เกิดความวิกตกกังวลว่าน้องที่ทำงานแทน จะไหวไหม  อัตรากำลังเต็ม เรายังทำงานไม่ทัน แล้วหัวหน้าไม่อยู่ น้องจะทำได้ไหม ครั้งนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของตัวเราเองว่าสอนงานน้องให้ทำงานเป็นหรือไม่  นักวิชาการสาธารณสุข   น้องอยู่กับเรมมาหลายปีแล้ว จนเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดแล้ว  ก็เป็นข้อตกลงกันว่า หลังเลิกเรียนทุกเย็น   ถ้าไม่คำ่เกินไปให้กลับเข้ามาสำนักงาน ดูข้อมูลและช่วยงานในส่วนที่รับผิดชอบด้วย  แต่เซ็นต์หนังสือราชการไม่ได้  ได้แต่งตั้งรักษาการแทน มอบงานให้ในงานที่เร่งด่วน ควบคุมการระบาด หรือประสานงานที่เร่งด่วน  ส่วนงานประจำจะรับผิดชอบดูข้อมูล นำเข้าข้อมูลเอง

             การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะต้องแบ่งบริหารจัดการเวลาทั้งเวลาที่เข้าอบรมให้ครบ ไม่ควรขาดการอบรม  การทำงานประจำที่รับผิดชอบ  ในระยะเวลา  1เดือนของ การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการระบบสุขภาพ  รุ่นที่ 6  ที่จัดโดยที่เนื้อหาการอบรมจะเข้มข้นสำหรับผู้บริหารกลุ่มเป้าหมาย ที่หลังจากการอบรมแล้ว จะได้รับใบประกาศนียบัตร  "หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารระบบสุขภาพ (Health System Management)"  โดยมีระยะเวลาในการเรียน 10 มิถุนายน -11กรกฎาคม 2556  ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นมากๆผู้บริหารเปลี่ยนแนวคิด ภาวะผูู้นำ การบริหารจัดการองค์กรด้านสุขภาพ ให้ผู้บริหารได้พัฒนา พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน พัฒนาคณะแพทยศาสตร์  ร่วมกัน ซึ่งผู้บริหารเข้าอบรมในครั้งนี้  36  คน  จะต้องมีงานกลุ่ม ร่วมกัน และการบ้านส่วนตัวที่ได้รับก่อนเข้าอบรมจากหัวหน้างาน  เรื่องการคิดต้นทุนและวิเคราะห์การให้บริการวัคซีน

           หลักสูตรนี้มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะแก่ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานด้านสุขภาพ
  2. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ โลกทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานด้านสุขภาพ
  3. เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
  4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายละเอียดโครงการนี้ เผื่อจะได้เตรียมตัวสมัครอบรม  ในรุ่นที่ 7 http://www.phukieo.net/documents/186556.pdf


           ในแต่ละวันจะต้องสรุปประเด็นแนวคิดและการนำไปใช้เพื่อรวบรวมเป็นงานกลุ่ม และสรุปผลการอบรม 

                               .

              อาจารย์ ที่ดูแลประสานงานการอบรม บอกว่าหลังการอบรมจะอ้วนขึ้นทุกคน รีบถ่ายภาพไว้ก่อน

                                


                                         แฟ้มเอกสารการอบรม หัวข้อประวัติวิทยากร  เรียนทั้งหมด 21 หัวข้อ 

                                  

                             ดร.เกษม  กรณ์เสรี   CEO  True Corporation Pubic Company Limited 

ท่านบรรยายในหัวข้อบริหารความเสี่ยง  โดยการยกตัวอย่างองค์กร การตั้งคำถามให้คิดตามและฝากข้อคิดไว้ว่า AEC เข้ามาแล้วทิศทางของคณะแพทย์จะเป็นอย่างไร  ถ้ามีโรงพยาบาลเอกชน ที่มีชื่อเสียงเข้ามาตั้งในขอนแก่น 

หมายเลขบันทึก: 540103เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2013 16:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2013 10:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

ตามมาเชียร์พี่ครับ  ขอให้มีความสุขกับการอบรมครับ 

รออ่านเรื่องการอบรมครับ...

ตามอาจารย์ ขจิตมาเชียร์ คงมีเล่า"การบริหารจัดการระบบสุขภาพมาแบ่งปัน

มาชื่นชมยินดีกับงานอันทรงคุณค่านะคะ

ทพญ.ธิรัมภา  เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติมคะวอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei-พี่บังวอญ่าและ อ.ขจิต ขจิต ฝอยทอง

 เตรียมอ่านนะคะ แต่จะช้าหน่อย  เพื่อเขียนให้มีคุณค่า  ให้น่าอ่าน Bright Lily  วิทยากรแต่ละท่านเก่งมาก ๆ  เป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ 


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท