น้ำตาลของผมปกติไหม

  ติดต่อ

  "Doctor, Is My Sugar Normal?"   

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตอนเย็นถึงค่ำ ที่ รพ.เทพธารินทร์เรามี Journal Club วันนี้เป็นคิวของ พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล คุณหมอศรีอุไร เริ่มต้นด้วยการถามว่า "มีคนมาตรวจสุขภาพแล้วพบว่า FPG เท่ากับ ๙๕ มก./ดล. เขาถามว่าคุณหมอครับน้ำตาลของผมปกติไหม" จะตอบคำถามนี้อย่างไร

คำถามข้างต้นดูจะเป็นคำถามที่ธรรมดามากๆ เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่า FPG ต่ำกว่า ๑๐๐ มก./ดล ถือว่าปกติ น่าจะตอบได้ง่ายๆ ตรงไปตรงมาว่าน้ำตาลของคุณปกติ แต่ความรู้ปัจจุบันทำให้เราไม่สามารถตอบคำถามนี้เพียงว่าปกติหรือผิดปกติ การกำหนด cutoff point ทำได้ยาก เราจะเห็นได้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยเบาหวานนั้น ลดต่ำลงเรื่อยๆ

ระดับน้ำตาลในเลือดมีความซับซ้อนกว่าที่เห็น มีงานวิจัยที่พบว่าแม้ FPG ยังอยู่ในช่วงปกติคือต่ำกว่า ๑๐๐ มก./ดล. แต่ความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานสูงขึ้น ตาม FPG ที่สูงขึ้น งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The New England Journal of Medicine ฉบับวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ในชื่อ Normal Fasting Plasma Glucose Levels and Type 2 Diabetes in Young Men โดย Tirosh และคณะ สมาชิกสามารถ download ได้ที่ http://content.nejm.org/content/vol353/issue14 ในวารสารเล่มนี้ยังมีบทความ Editorial ชื่อ "Doctor, Is My Sugar Normal?" ของ Ronald A.Arky ด้วย

สมาชิกลองอ่านดู แล้วจะได้คำตอบสำหรับคำถามข้างต้นค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 5400, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 14:02:34+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประเมินความเสี่ยง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)