วิธีการสมัครงานทางอินเตอร์เนท

   ของฝากให้ว่าที่บัณฑิตใหม่ และผู้ที่กำลังแสวงหางานทำกันอยู่  เราสมัครงานได้หลายวิธีค่ะ ทั้งทางไปรษณีย์  ไปสมัครด้วยตนเอง  รวมถึงการสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ที่เรากำลังจะบอกกันนี่ล่ะ  สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธี คือ


1. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)

การส่งจดหมายสมัครงาน ในรูปแบบของ อิเล็ก ทรอนิกส์ แทนที่จะส่งไปในรูป ของกระดาษ โดยที่ ยังคงรายละเอียดภายในจดหมายเหมือนเดิม ทุกประการ เพียงแต่คุณ ไม่ต้อง ให้ความสำคัญ ในเรื่องของ การ จัดหน้ากระดาษการตกแต่ง ด้วยการ ทำตัวหนา ตัวเอียง การขีดเส้นใต้ หรือการเขียน เป็นข้อๆ เพราะการ แสดงผล ของเครื่อง แต่ละเครื่อง มัก จะไม่เหมือนกัน ซึ่งก่อนจะส่งจดหมาย ประเภทนี้ คุณจะต้อง สมัครใช้ บริการ กับเว็บไซต์ ที่ให้บริการส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ เสียก่อน เช่น Hotmail Thaimail ฯลฯ และคุณจะต้องมี E-mail

     Address ของบริษัทที่คุณสนใจ ไว้ด้วย ซึ่งในประกาศ รับสมัครงานของบางบริษัท อาจมีการระบุ E-mail Address ไว้ให้ และการสมัครงาน ด้วยวิธีนี้ ยังเอื้อให้คุณ สามารถแนบ (Attach) ประวัติส่วนตัว ที่คุณพิมพ์เก็บไว้เป็นไฟล์ส่งไปด้วยก็ได้

2. การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน

คือ การที่คุณเข้าไปสมัคร เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน พร้อมกรอกประวัติส่วนตัว (Resume) และระบุตำแหน่งที่ต้องการทิ้งไว้ และเมื่อคุณค้นหาตำแหน่งงานที่สนใจได้แล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ก็จะอำนวยความสะดวก ให้คุณโดยจะสั่งให้โปรแกรม นำประวัติ ส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ส่งไปยังบริษัท ที่คุณสนใจได้เลยทันที นอกจากนี้ใน บางเว็บไซต์ยังมีบริการเตือน เมื่อมีตำแหน่งงาน ที่ตรงกับความ ต้องการ ของคุณเข้ามา หรือมีบริษัทที่สนใจเข้ามาดูประวัติส่วนตัวของคุณ โดยระบบจะ ทำการเแจ้งมายัง E-mail Address ที่คุณให้ไว้ หรือแจ้งไว้ในฐานข้อมูล ที่คุณสมัครงานไว้กับเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

ข้อดี
1. สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเอกสารและการจัดส่ง
2. คุณไม่ต้องกังวลกับรูปแบบของจดหมายที่ส่งไป
3. คุณมีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อกับนายจ้างได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
4. คุณสามารถเข้าไปแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ประวัติส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ กับเว็บไซต์นั้นได้ตลอดเวลา 
                                                 ข้อมูลจากhttp://ftp.spu.ac.th/sompittaya/eng331/resume1_1_3.htm
    ก็ขอให้ได้งานการทำ ก้าวสู่โลกอาชีพกันอย่างมั่นใจ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ไม่ท้อถอย
กับอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงของการหางานทำกันนะคะ  ถ้ามีข้อปรึกษาหรืออยากได้ข้อมูลก็โทร.ไปคุยกัน ด้วยความรักและปรารถนาดี จาก งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โทร.0-5526-1000-4 ต่อ 1211